Medlemsintervjuer av valberedningen

Stort tack för positivt gensvar och beslut på årsmötet 2019 angående valberedningens motion om genomförande av medlemsintervjuer med alla medlemmar under 2019.

Syftet med intervjuerna är som beslutat att hitta kandidater till de olika arbetsuppdragen som finns i föreningen, i styrelse samt olika kommittéer. Detta gäller till årsmötet 2020 men även framgent till kommande årsmöten. Dessutom så vill vi hitta medlemmar som har kunskap och intresse att vara behjälpliga till styrelsen i olika sakfrågor. Allt detta för att bygga upp en ”beredskapsbank”  för att säkra det viktiga arbetet med vår fina hamn.

I föreningen finns för närvarande följande arbetsuppdrag: -Ordförande, -Vice ordförande, -Sekreterare, -Kassör, -Hamnanläggning & säkerhets kommitté, -Plats kommitté, -Vaktchef, -Hamnplan och vinteruppläggning, -Hamngården, – IT, -Information, -Miljöansvarig, -Sambandsansvarig eventkommittén, -Bryggchef, -Eventkommitté, -Revisor, -Revisorssuppleant, -Valberedning, -Tisdagsgänget.

Vi söker medlemmar med kompetens inom följande områden: -Juridik, -Webbutvecklare, -Copy, -Dykare, -Eventmedhjälpare, -Arkitekt, -Byggnadskonstruktör, -Kontrollansvarig byggarbeten, -Tillgång till maskiner ex. grävskopa m.m.

Intervjuerna kommer att genomföras över telefon mellan Maj 2019 och Oktober 2019 där valberedningen ringer upp alla 270 medlemmar för en pratstund.

Vi som kommer att ringa runt är våra 3 valberednings medlemmar Kenneth Norlén, Mats Olsson och Mats Radhammar, vi har dessutom fått hjälp av en medlem Tomas Nilsson, stort tack för denna hjälp.

Vi ser fram emot att prata med alla medlemmar för att hitta frivilliga för våra arbetsuppgifter.  Notera att numera är det även ok för familjemedlemmar att ingår i styrelse och kommittéer. Vi hoppas att med detta arbete skall vi kunna säkra föreningens fortsatta arbete framgent på ett lika bra sätt som tidigare.

Vi hörs på telefon. Om du redan nu vill maila ditt intresse för ovanstående uppdrag eller kompetensområden maila direkt till valberedningen.

Med vänliga hälsningar

Kenneth Norlén

Ordförande Valberedningen Enens båthamn

mailto:valberedning@enenhamn.se

www.enenhamn.se

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.