Miljöinformation

Miljöinformation inför 2021 

Tack för säsongen 2020! Vi gjorde tillsammans mycket arbete förra året, där bygget av miljöhuset, skrotning av 2-taktare och den omfattande TBT-saneringen toppar miljöinsatserna.  Vi vill särskilt tacka de andelsägare som lägger tid och pengar på att vara med i den frivilliga TBT saneringen. Detta är mycket uppskattat och vi tror oss se att hamnen på sikt blir tennfri och vi därmed kan släppa denna fråga helt.  Roligt är också det intresse insatserna fått i SVT lokalt och i riket.  

Miljöhuset  

Bygget av det nya huset är klart och de tre rummen tas successivt i bruk.  

Sopor i olika fraktioner kommer samlas in som vanligt i rummet till vänster. Rummet tas i bruk 1:a helgen i Maj. 

Farligt avfall samlas in i rummet till höger och de fraktioner som andelsägare skall separera är olja, glykol, bränslefilter (efter avrinning i oljefraktionen), oljefilter, blybatterier och  färgburkar. Det kommer även finnas en fraktion för fast material från spolplattan i vilken man även skall lägga färgrester från slipning/skrapning av båtbotten.  

I detta rum kommer även länsor för oljespill i vatten, absol för oljespill på land samt kölsvinskorvar (till salu) finnas. En dammsugare, för allmänt bruk, som kan kopplas till slipmaskin kommer även stå här. Dammsugaren har extra långa slangar, även med grenstycke för två maskiner. Ett vitt plastskynke som kan användas som marktäckning vid målning etc. kommer även finnas tillgängligt.   

Rummet kan naturligtvis användas av alla  medlemmar, även de med båtar i trädgården.  

Rummet tas i bruk 1:a helgen i Maj men fraktionen färgburkar om ytterligare någon vecka. 

Teknikrummet.  I det tredje rummet på baksidan, är reningsverket samt elcentral placerad.  

Spolhuset 

Det lilla huset vid spolplatten kommer innehålla en fast installerad högtryckstvätt med lång spolslang.  Även en slang med sötvatten kommer finnas med spolmuff för drev. Tillgången till denna tvätt kommer sannolikt ske framöver ske med tag-bricka vilket ger andelsägare tillgång och samtidigt ger det hamnen ett, av kommunen efterfrågat, underlag för hur många som tvättar sina båtar.  

För många motorbåtar hoppas vi att det hela blir en bra tillgång då man kan ta upp sin båt, högtyckstvätta den, köra motorn med sötvatten samt lämna in olja och filter i miljöhuset. 

Skrovdukar 

Projektet med att visa funktionen hos skrovdukar som alternativ till bottenfärg sjösätts om ett par veckor. Totalt 14 dukar kommer användas på motorbåtar mellan 12 och 26 fot, en duk är ledig för intresserad båtägare.   

(vitling)