Toatömningen tillfälligt ur bruk

pga arbetet med bottenplattan för avfallshanteringen så är toatömningen tillfälligt inte i bruk. Förhoppningsvis så är den igång igen i mitten av vecka 31.