Vädjan från valberedningen

Valberedningen saknar bemanning av tre roller efter årsmötet 2023.

-Klubbhus ansvarig 1 person

-Eventkommittén 2 personer

Vi vädjar till dig som medlem att hjälpa till med detta i vår förening. Kontakta valberedningen

Verksamheten med klubbhuset och eventkommittén är nu begränsad på grund av dessa vakanser, din hjälp behövs.