Välkommen till hamnens nya hemsida

Just nu så jobbar vi på att uppdatera vår hemsida, så all information finns än så länge inte upp men vi jobbar på det. 


 

Bevattningsförbud i Kungsbacka kommun påverkar hamnen

Från och med 18 juni kl. 12.00 råder bevattningsförbud i Kungsbacka. Beslutet tas för att kunna bibehålla trycket i vattenledningarna. Detta för att säkra invånarnas tillgång till dricksvatten och räddningstjänstens möjlighet att släcka en större brand.

Från och med 18 juni råder bevattningsförbud i Kungsbacka. Det innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare.
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

mer info här: 

https://www.kungsbacka.se/Archive/Regular-News/2020/6/bevattningsforbud-i-kungsbacka-kommun/

 

Inställda aktiviteter i hamnen pga Covid-19

På grund av Covid-19 har styrelsen beslutat att de två arbetspassen som skulle vara före sommaren (2020-05-30 och 2020-06-13) ställs in och vi kommer lägga till ett datum i höst (2020-10-24) och hoppas på att situationen är bättre då. Förutom detta så kommer vi även att ställa in kappsylsegling med efterföljande sillsexa som skulle gått av stapeln den 6 juni. 

Vill du slippa måla botten och testa en Skrovduk istället?

Hamnen har fått erbjudande från en tillverkare av skrovdukar att testa gratis under denna säsong.
Skrovduken spänns i y-bommarna och du kör upp din motorbåt på den som beväxningsskydd. Du
behöver endast måla din akterspegel. Sannolikt är vår hamn en bra plats för denna teknik då det går
få vågor och är relativt lite beväxningstryck.
Se bifogade dokument för erbjudandet i sin helhet och tekniken.
Anmälan om intresse sker till Anders.Loren@ri.se inte till tillverkaren. Först till kvarn.

/Anders Lorén -miljöansvarig

 

Clean Marine Skrovskyddsduk_Infoblad_pdf

Clean Marine Skrovskyddsduk_Erbjudande_2020_pdf

 

Photo by Stephanie Ho from Pexels