Välkommen till hemsidan för Enens hamn

Här hittar du det mesta om hamnen genom att navigera i menyerna längst upp.

Uppdateringar av hemsidan görs löpande.       

Saknar du någon information så hör av dig till informationsansvarig. 

Ansvarig utgivare: Ordförande EBEF   

Se bilder från arbetet med nya bryggor på hemsidan, klicka här

1/11 information: Nu är allt förberett för ankomst av de nya bryggorna. Nu inväntar vi rätt väder för bogsering av de nya bryggorna sjövägen till Onsala från Bohuslän. Uppskattningen för närvarande är att de nya bryggorna skall anlända inom ca 2 veckor. När bryggorna anländer så startar Rixöbryggan upp arbetet i vår hamn igen.

14/11 Information: på grund av väderförhållanden och tillgänglighet av bogserbåt kan det dröja ytterligare 2 veckor innan våra nya bryggor anländer och arbetet återstartas


28/11 Information:
Om nuvarande vindprognos från SMHI håller i sig så finns det en möjlighet att bogsera bryggorna till Onsala på Onsdag – Torsdag. Nu håller vi tummarna 🙂 

30/11 Information: Ny Beräknad ankomst för nya bryggor 6/12

Våra gamla bryggor levererade

I lördags 29 oktober hämtade köparen av våra träbryggor  både träsektionerna och flytelementen för transport till deras nya hemmahamn i Värmland. Med fantastisk hjälp av Rixöbryggan som lyfte allt på plats med sin kran blev det ett gediget lass på två lastbilar med trailer. 

 

 

 

Ingen biltrafik / upptagning på hamnplan lördag-söndag 29-30/10

På lördag och söndag 29-30/10 kommer köparen av våra gamla bryggor för att lasta på bryggor och flytelement på lastbil för transport till sin nya hemmahamn.

Det är redan trångt på hamnplan med alla uppställda båtar och därför är det inte möjligt att ha varken upptagning eller biltrafik eller bilparkering på hamnplan denna helgen. Detta för att ge plats för kran och lastbil med trailers som skall användas för att frakta bort bryggor och flytelement

 Tack för din hjälp med detta 🙂

Projektgruppen för nya bryggor

Ordförande har ordet

 

Till andelsägarna i Enens Båtägares Ekonomiska Förening

Kära medlemmar!

Ett drygt halvår har nu gått sedan jag tillträdde som ordförande i vår förening. Styrelsen har sedan dess hunnit träffas 5 gånger. Mellan våra möten har det dessutom varit fullt av aktiviteter för att säkra ett bra underhåll och drift av hamnen. Här är det viktigt att komma ihåg att arbetet till väldigt stor del utförs av våra medlemmar på ideell basis. Det s.k. Tisdagsgruppen gör här ett fantastiskt arbete.
Nedan följer några exempel på aktiviteter som vi genomfört under året, vid sidan av ordinarie aktiviteter såsom sjösättning, upptagning och arbetsdagar.
Omkoppling av vårt system för toatömning till en ny anslutningspunkt på det kommunala avloppsnätet, då den tidigare anslutningen ej fungerade tillfredställande.

Miljöstationen har färdigställts för att möjliggöra ett säkert omhändertagande av det avfall vi genererar i anslutning till våra fritidsbåtar.

Förberedelser för utbyte av F-bryggan. Detta är ett omfattande arbete som nu kommit till genomförandefasen. Det är nu viktigt att alla som besöker hamnen visar hänsyn och följer de anvisningar som anslagits.

Aktivitetsdag med Enen Race, fisketävling och skaldjursfest. Aktiviteten gick av stapeln den 3/9, med god uppslutning. Ett sextiotal personer kom till festen. Det var kul att åter kunna arrangera lite festligheter efter en lång period av Corona-restriktioner.

Den senaste tiden har vi i styrelsen ägnat en hel del tid till att identifiera möjligheter till besparingar på kort och på lång sikt. Här är det framför allt vår elförbrukning vi fokuserat på, då det är en relativt stor kostnadspost. För att möta kostnadsutvecklingen kommer vi att sänka värmen i huset, begränsa bastubadandet och släcka en del belysning under vintersäsongen. Vi har även börjat undersöka möjligheten till installation av solpaneler vilket i så fall kan ge oss längre elkostnader på lång sikt.

Önskar er alla en fin höst och vinter i väntan på en ny säsong på havet!

Bästa Hälsningar
Mats Grundius
Ordförande