Hoppa till innehåll

Historik

Enens hamns historia börjar redan på 1930-talet, närmare bestämt 1932. Under 1932-1933 byggdes hamnen, som då var ett båtvarv, av en person som senare fick låna ut sitt namn till en annan mycket fin hamn i Kungsbackafjorden, Lindgrens Hamn. 1937 upprättades ett årligt arrendekontrakt som 1937 övergick till att omfatta en tid på 49 år – ett vanligt tidsperspektiv vad gäller arrendekontrakt.

Varvet drevs professionellt i olika omgångar och hanterade framförallt mindre reparationer men också vårrustning av båtar.

1962 förändrades inriktningen och reparationsverksamheten upphörde. Verksamheten var nu främst inriktad på vinterförvarin av båtar. 1976 såldes stamfastigheten och den nye ägaren friköpte sig från arrendekontraktet. Hamnen utvecklades. Bland annat påbörjades byggnation av en stenpir som skulle skydda från stormar från syd och ost. Dessutom blev det tvunget att muddra hela hamnområdet som i huvudsak var mycket grunt. Långt senare var stenpiren färdig och blev 150 meter lång.

1989 såldes hamnen till ett fastighetsbolag som dessvärre gick i konkurs med stora skulder.

1992 bildades den ekonomiska föreningen Enens Båtägares Ekonomiska Förening. Föreningen, som fortfarande idag driver hamnen, lade ett bud och köpte hamnen. Vid den tidpunkten hade hamnen förfallit och såg mest ut som ett skrotupplag.Den nybildade Enens Båtägares Ekonomiska Förening bestod av 270 andelar som såldes av föreningen för 10 000 kr vardera för att bilda föreningens andelskapital. Det tog några år innan samtliga andelar var sålda och medlemsantalet, 270 st var fulltaligt.

1990-talets första hälft fortsatte upprustningsarbetet, inte minst med frivilliga krafter. Gamla bilvrak och en mobilkran undanröjdes. Hamnplanen gjordes i ordning och man byggde en träkaj, två mastkranar – en på 10 meter och en på 18 meter. Stenpiren förlängdes blev till slut 300 meter lång, vilket den fortfarande är idag. De tidigare betongflytbryggorna som lagts för att skydda mot nord- och nordostvindar har ersatts av en kortare stenpir.Stenen som behövdes till alla dessa pirar fick föreningen från olika byggarbeten som pågick, allt för att spara kostnader.

De två varvsbyggnaderna som fanns på fastigheten var mycket enkla och dessutom i dåligt skick. Ett byggnadsföretag anlitades för att klä om utsidan på den stora byggnaden och bytte alla fönster. Insidan renoverades av några eldsjälar bland medlemmarna, och vi fick en samlingslokal, ett stort kök, fyra toaletter och två duschrum. Arbetet pågick i 1,5 år. Den mindre byggnaden var alldeles för hög och därför sänktes den och används idag till verkstad. I denna renoverade lokal finns också ett speciellt rum där föreningens styrelse har sina möten c:a en gång i månaden. En del av kostnaderna för byggnaderna finansieras med hjälp av hyresintäkter från medlemmar som har möjlighet att hyra lokalerna för olika evenemang, t.ex. vara födelsedagsfester, bröllop m.m.

2002 asfalterades hamnplanen, och Enens Hamn är idag en av Kungsbacka kommuns allra finaste småbåtshamnar med fina parkeringsmöjligheter för medlemmarna.

2003 tillkom en vägbom för att begränsa tillträdet till hamnområdet, och för att upprätthålla säkerheten går medlemmarna vakt hela säsongen.

2004 byggdes en ny vaktkur så att nattvakterna fick ännu bättre utsikt över hamnen och en trevligare miljö.

2006 Sattes en webbkamera upp så att medlemmarna kan se sin hamn hemifrån eller på resa.

2008 lades en träbrygga på insidan av piren som gav föreningen nya platser till de större båtarna samt tillgång till två nödplatser åt medlemmarna längst ut. Samtidigt renoverades även A-bryggan.

2009 las en mindre brygga ut innanför E-bryggan, (”annexet”) som blev en fin plats åt 4 grundgående båtar. Samtidigt la man ut en ändre pontonbrygga längst inne i hamnen, den s.k. barnbryggan.

2011 installerades en tömningsstation för septitankar på nocken till E-bryggan. Detta finansierades med hjälp av LOVA-bidrag från kommunen. (tömningsstationen flyttades senare till kajen vid mastkranen för att förbättra pumpkapaciteten)

2012 erhölls LOVA-bidrag för en spolplatta som uppförs vid mastkranen.

2014 renoverades hela kajen med spontning och trädäck

2015 blev G-bryggan som löper längs med piren klar.

2016 firade vi att föreningen verkat i 25 år med stor jubileumsfest med fantastiskt väder och stor uppslutning av inte minst barnen. Salut med riktig kanon sköts från piren

2017 byggdes hela anslutningen till land vid E-bryggan om. Samtidigt gjordes sjösättningsrampen mycket enklare och säkrare att använda.

2020 stod ett nybyggt miljöhus klart redo att ta hand om farligt avfall, sopor och husera spolplattans reningsverk.

2022 på hösten byts F bryggan till en ny 125 meter lång betongbrygga. D bryggans trädel byts mot betongdelen från F bryggan och nya träramar för infästning av bommar monteras i samband med detta. Den lilla bryggan vid sjösättningsrampen byts mot en del av träsektionen från D bryggan. Anläggningen för Toatömmning byggdes om med helt ny rördragning till det kommunala avloppet

 

 

Ansvarig för denna websida: -Informationsansvarig