Hoppa till innehåll

Oljespill

Vid oljespill

På land

Använda Absol, som finns i miljöstationen, för att suga upp spillet för att sedan samla in materialepaketera tätt i plastsäck och lägga i brännbara sopor.  

I vattnet

 • Använd de absorbtionslänsor som finns i miljöstationen. De ligger i en vit behållare innehållande instruktion, 24 meter länsor i sektioner, kniv samt 100m lina för att dra länsorna, binda fast länsorna. Använda länsor tas hand av miljöansvarig i hamnen. 
 • Förekomsten av olje- och bränsle utsläpp skall alltid rapporteras till  styrelsen. Kontaktuppgifter finns på styrelsen@enenhamn.se 
 • Om situationen så kräver (100-tals liter) skall även räddningstjänsten kontaktas. Ring räddningstjänsten (031-332 26 00) samt om öppet Miljö & Hälsoskydd 0300-83 40 00.
 • Kustbevakningen (07767060 00) och eller räddningstjänsten kan även användas vid rådfrågning om vad man skall göra om man är osäker.
 • Mindre spill kan vara svåra att hitta källan till och så små att de inte föranleder en större insats. För att minska effekten av dessa för fåglar i hamnen finns en tryckspruta innehållande diskmedel i rummet för farligt avfall. Använd gärna den  för att skingra oljeskimmer. 

 

 Motorservice

 • Det är varje båtägares ansvar att aktivt förhindra oljespill i hamnbassängen från den egna båten genom att sköta service på båten
 • Gör rätt och regelbunden underhållsservice på din motor och transmission så att den inte läcker olja eller bränsle.
 • Använd bra utrustning för insamlande av olja, filter etc. Ta hand om detta material på ett bra sätt och sortera farligt avfall i miljöhuset. 

 

Under säsongen

 • Använd oljeabsorbenter i kölsvin och motorrum så att eventuellt slagvatten nere i båten hålls fritt från olja och bränsle. Oljeabsorbenter köper du enklast i en båttillbehörsbutik. Även föreningen har dessa dukar och korvar till Swish-försäljning i miljöhuset.
 • Pumpa ALDRIG ut förorenat slagvatten från kölsvin / motorrum i hamnen. Ett fat för sådant vatten finns i miljöhuset.

 

Om du har en 2-taktare med förgasare

 • 2 taktare med förgasare släpper ut mycket oförbränt bränsle
 • Använd helst alkylatbensin. Handlas billigast från pump på tex OKQ8 Kållered. Gör stor skillnad! 
 • Använd helst nedbrytbar olja. Aspen OutboardShell Nautilus Biodegradahle Outboard Oil 

 

 

Ansvarig för denna websida: -Miljöansvarig