Hoppa till innehåll

Sjösättning Upptagning Spolplatta

Sjösättningsrampen

Vid sjösättningsrampen kan medlemmar själva sjösätta och ta upp sina egna båtar, när som helst, dygnet runt. Det enda undantaget är vid de planerade sjösättnings- och upptagningsdagarna (se kalendern) då medlemmarna som har båtar på hamnplanen hyrt in en stor kranbil. Vi kan inte erbjuda andra än medlemmar att ta upp och sjösätta vid rampen, dels av utrymmesskäl och dels för att vi då inte har kontroll över vilka som rör sig inom hamnområdet.

Du som sjösätter/tar upp med kärra – tänk på att du måste ta bort kärran/släpet från hamnplan samma dag, eftersom utrymmet är starkt begränsat.

Upptagning med kranbil i egen regi

Flera av de åkerier som ofta anlitas av enskilda medlemmar för upptagning och hemforsling av båtar har egen nyckel till bommen.  Medlemmarna får släppa in andra åkerier med sin egen bomnyckel för upptagning av sin egen båt. Upptagning/sjösättning med egen kranbil är tillåten alla dagar utom vid de planerade gemensamma sjösättnings- och upptagningsdagarna (se kalendern).

Gemensam upptagning/sjösättning

Vid några tillfällen på våren och på hösten arrangeras gemensam upptagning med stor kranbil i första hand för de som har vinterplats på hamnplan. Kranbilen kan i ett fåtal fall även bokas för hemtransport av båt. Kostnaden anges från tid till annan, och betalas av respektive båtägare på plats. De tillfällen som erbjuds finns i kalendern. Du kan skicka in dina uppgifter och begära upptagningstid här.

Rengöring av båtbotten vid upptagning.

Båtar som tas upp i Enens hamn skall bottentvättas på föreningens spolplatta som har reningsverk.

Använd spolplattan för att på ett bra sätt samla in färgflagor vid bottentvätt. Flagorna hamnar annars på hamnbassängens botten eller hemma i trädgården. Spolplattan och tillhörande reningsverk är automatiskt påkopplat under säsong. Försök att undvika tvätt vid kraftig vind då mycket spolvatten blåser utanför.

Högtryckstvätt

I rummet för farligt avfall finns en vanlig högtryckstvätt för de medlemmar som tar upp båten i egen regi. Denna är tillgängligt för alla medlemmar, både de som har sin båt hemma på vintern och de som har sin båt på hamnplan över vintern. Dörren öppnas med nyckelbricka. Vatten och el-anslutning finns bredvid spolplattan. Ställ tillbaka högtryckstvätten  i miljöhuset efter att du har använt den. På förekommen anledning vill vi be dig som använder högtryckstvätten att hantera den varsamt då vi fått reparera den flera gånger på sen tid.

Vid gemensam upptagning används en kraftfullare högtryckstvätt som handhas av de föreningen utser att ansvara för detta.

Musslor, snäckor och färgflagor som suttit på en båtbotten räknas som farligt avfall och om spolrännan behöver tömmas efter tvätt skall detta material läggas i avsett fat i miljöhusets farligt avfallrum. Ni som tvättar skrovdukar fria från musslor ombeds lägga dessa musslor i havet (helst på utsidan piren).

Använd ingen kemi såsom ”snäckborttagare” eller ”oxalsyra” vid spolplattan- det slår ut reningsverket.

Cirka 50-80% av din båts bottenfärg läcker ut i löslig form i vattnet under säsong. Resten, 50-20% i partikelform kan fångas av spolplattan. Det är bra att vi fångar dessa partiklar vilka annars sedimenterar i hamnbassängen och ger besvärande höga halter koppar och zink. Vårt reningsverk släpper ut mycket lite gifter, totalt på året bara motsvarande det som en enstaka båt släpper ut vid bryggan.

Tack för att ni använder spolplattan.

Frågor till miljo@enenhamn.se eller  hamnanlaggning@enenhamn.se

Vinterplats på land och i sjön

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Hamnplan, Miljöansvarig.