Sjösättning och upptagning

Sjösättningsrampen

Vid sjösättningsrampen kan medlemmar själva sjösätta occh ta upp sina egna båtar, när som helst, dygnet runt. Det enda undantaget är vid de planerade sjösättnings- och upptagningsdagarna (se kalendern) då medlemmarna som har båtar på hamnplanen hyrt in en stor kranbil. Vi kan inte erbjuda andra än medlemmar att ta upp och sjösätta vid rampen, dels av utrymmesskäl och dels för att vi då inte har kontroll över vilka som rör sig inom hamnområdet.

Du som sjösätter/tar upp med kärra – tänk på att du måste ta bort kärran/släpet från hamnplan samma dag, eftersom utrymmet är starkt begränsat.

Mastkranarna

Mastkranarna är endast till för av- och påmastning. De får INTE användas för upptagning eller sjösättning av några båtar. Platserna vid mastkranarna får endast utnyttjas tillfällift för av- och påmastning och för lastning och lossning.

Upptagning med kranbil

Flera av de åkerier som ofta anlitas av enskilda medlemmar för upptagning och hemforsling av båtar har egen nyckel till bommen.  Medlemmarna får släppa in andra åkerier med sin egen bomnyckel för upptagning av sin egen båt. Upptagning/sjösättning med egen kranbil är tillåten alla dagar utom vid de planerade sjösättnings- och upptagningsdagarna (se kalendern).

Gemensam upptagning/sjösättning

Vid några tillfällen på våren och på hösten hjälper styrelsen till med att boka en stor kranbil för medlemmarnas räkning, i första hand för de som har vinterplats på hamnplan. Kranbilen kan i ett fåtal fall även bokas för hemtransport av båt. Kostnaden anges från tid till annan, och betalas av respektive båtägare på plats. De tillfällen som erbjuds finns i kalendern. Du kan skicka in dina uppgifter och begära upptagningstid här.