Hoppa till innehåll

Vakthållning

I medlemmarnas och hyresgästernas uppgifter ingår att sköta nattvakten i hamnen. Nattvakten är grundläggande för säkerheten i vår hamn. (Vi har dessutom blivit godkända som Säker Hamn av försäkringsbolaget IF bl.a. på tack vare att vi sköter vakthållningen själva, och på ett bra sätt.) Dessutom ger det ett tillfälle att komma andra medlemmar närmare.

Grundprincipen är att medlemmarna själva ska gå vakt, men av olika skäl kan det vid enstaka tillfällen vara omöjligt för en enskild medlem att gå vakt. Då ska man i första se om en familjemedlem kan ta passet och i andra hand vända sig till vaktpoolen. Den som går vakt måste ha fyllt 18 år och vara insatt i vaktproceduren. I vaktpoolen finns ett antal personer som har fått en genomgång av vaktchefen och betraktas som betrodda att gå vakt och att anlitas av medlemmar som har förhinder.

Observera att utebliven vakt innebär en obevakad natt i hamnen som utsätter andra medlemmars egendom för risker, och är inget acceptabelt alternativ. Om du underlåter att säkerställa vakthållningen din valda/tilldelade (se mer nedan) natt kommer du att debiteras en avgift i enlighet med beslut taget på årsmötet.

För att se vilka som ingår i vaktpoolen just nu och vad som gäller om du själv vill anmäla ditt intresse för att vara med i vaktpoolen, se medlemsportalen.

I vaktkuren finns en pärm med all information du behöver samt vaktinstruktioner. Där finns även ficklampa, reflexvästar, en ryggsäck med brandsläckare, brandfilt m.m. akut material som du snabbt kan få med dig om olycksfall skulle inträffa. Det finns även kaffekokare m.m. Är lokalen uthyrd ska entrén med duschar och toaletter vara öppen så att vakterna kan komma åt toaletter och vatten.

De som går vaktpass skall under vaktpasset även kontrollera klubblokalen, vattenmätare samt toaletter och vid behov städa toaletter och tömma papperskorgar och fylla på tork & toapapper samt tvål. 

Från 2020 har vi infört nya rutiner för hur vaktpass bokas:

  1. Bokning sker i medlemsportalen Portlux under några veckor efter årsmötet. Instruktion hittar du här.
  2. Medlem som inte under dessa tre veckor själv bokat vaktpass kommer att tilldelas ett datum av vaktchefen.
  3. OBS: Inga byten av under (4) tilldelade vaktpass kommer att administreras av Vaktchef.
  4. Underlåter du att säkerställa att ditt vaktpass blir utfört riskerar du uteslutning ur föreningen då styrelsen ser allvarligt på att vakthållningen inte sköts.

Undantagna från plikten att göra vaktpass är Styrelsen och Tisdagsgruppen som fullgör sina åtaganden på annat sätt.

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Vaktchef