Hoppa till innehåll

Valberedning

Valberedningens funktion

Valberedningen ska föreslå kandidater till de styrelseposter som stipuleras i föreningens stadgar. Det är valberedningen som utifrån medlemmarnas önskemål föreslår styrelse för nästkommande mandatperiod, inte styrelsen. Medlemmar som har särskilda synpunkter och önskemål om styrelsens sammansättning och/eller enskilda styrelsemedelmmar/poster ska framföra dem till valberedningen såvida inte det rör misstanke om oegentligheter i styrelsens förvaltning – i sådant fall ska revisorerna kontaktas.

E-post som skickas till valberedningen tas emot av valberedningens medlemmar direkt. Kommunikation med valberedningen kan således inte läsas av styrelsemedlemmarna.  På så sätt värnar vi om medlemmarnas integritet.

Valberedningens arbete kan inte bli bättre än med hjälp av den dialog som förs genom medlemmarna. Därför är det viktigt att valberedningen får information om medlemmarnas kompetenser och vilja att delta i styrelsearbetet, samt tips på personer man anser vara lämpliga. Det är ett önskemål att ALLA medlemmar ska delta minst en mandatperiod i styrelsearbetet och att ingen styrelsemedlem ska inneha samma styrelsepost i mer än 10 år i rad.

I valberedningen ingår för 2024 följande personer:

  • Mats Olsson
  • Mikael Sundberg
  • Max Petersfeldt

E-post till valberedningen: valberedning@enenhamn.se

 

 

 Mats Olsson    0706-97 74 27

Max Petersfeldt 0706-640730

 

Bild kommer                                                Mikael Sundgren   070-7193840

 

Ansvarig för denna websida: Informationsansvarig