Enen Båtägare Vaktpool

Vill du gå vakt i Enens hamn?

Anmäl dig till vaktchefen på e-post: vaktchef@enenhamn.se

Då kommer du att få viss utbildning och ingå i vår vaktpool. Du måste vara fyllda 18 år och vara knuten till hamnen genom att någon i din familj är medlem.

Vill du anlita vaktpoolen?

Har du som medlem inte möjlighet att själv gå vakt kan du kontakta någon från vaktpoolen. Meddela vaktchefen (vaktchef@enenhamn.se) vem du valt.

Observera att när du anlitar någon från vaktpoolen är det en överenskommelse mellan dig och den personen du anlitar. Även om föreningen utbildar de som ingår i vaktpoolen är det ändå du själv som andelsägare som har det fulla ansvaret för att vaktpasset utförs rätt. De överenskommelser som görs mellan dig och den person du anlitar är enbart mellan dig och honom/henne och fritar inte dig från ansvar.

Detta är den nu aktuella vaktpoolen (2021-04-22)

Namn Mobil Mail
Jonas Ahlqvist 0733-806224 jonas.ahlqvist@bredband.net
Jacob Skogman 0707-728869 jacobskogman99@gmail.com
Ove Johanson 0707-652162 pohjohansson11@gmail.com
Kevin Hesselgren 0703-753511 kevinhesselgren@hotmail.com
vakant
Jakob Malmer Göransson 0700-213837 jakobmalmergoransson@hotmail.com
Philip Andersson 0707-22 11 25 philipwilleandersson@gmail.com
Cajsa Bergström 0703-260268 cajsabergstrom@wetter.se
Erik Nauwerck 0705-729364 erik@nauwerck.com
Lukas Wingren 0738-063252 lukaswingren8@gmail.com
Teresa Frick 0703-483346 teresa-frick@hotmail.com