Hoppa till innehåll

Enens båtägares Vaktpool

Vill du ingå i vaktpoolen?

Anmäl dig till vaktchefen på e-post: vaktchef@enenhamn.se

Då kommer du att få viss utbildning och ingå i vår vaktpool. Du måste vara fyllda 18 år och vara knuten till hamnen genom att någon i din familj är medlem.

Vill du anlita vaktpoolen?

Har du som medlem inte möjlighet att själv gå vakt kan du kontakta någon från vaktpoolen. Se vaktpoolens aktuella lista (2023)Portnet

Meddela vaktchefen (vaktchef@enenhamn.se) vem du valt. Observera att när du anlitar någon från vaktpoolen är det en överenskommelse mellan dig och den personen du anlitar. Även om föreningen utbildar de som ingår i vaktpoolen är det ändå du själv som andelsägare som har det fulla ansvaret för att vaktpasset utförs rätt. De överenskommelser som görs mellan dig och den person du anlitar är enbart mellan dig och honom/henne och fritar inte dig från ansvar.