Enen Båtägare Vaktpool

Vill du gå vakt i Enens hamn?

Anmäl dig till vaktchefen på e-post: vaktchef@enenhamn.se

Då kommer du att få viss utbildning och ingå i vår vaktpool. Du måste vara fyllda 18 år och vara knuten till hamnen genom att någon i din familj är medlem.

Vill du anlita vaktpoolen?

Har du som medlem inte möjlighet att själv gå vakt kan du kontakta någon från vaktpoolen. Meddela vaktchefen (vaktchef@enenhamn.se) vem du valt.

Observera att när du anlitar någon från vaktpoolen är det en överenskommelse mellan dig och den personen du anlitar. Även om föreningen utbildar de som ingår i vaktpoolen är det ändå du själv som andelsägare som har det fulla ansvaret för att vaktpasset utförs rätt. De överenskommelser som görs mellan dig och den person du anlitar är enbart mellan dig och honom/henne och fritar inte dig från ansvar.

Detta är den nu aktuella vaktpoolen (2020-05-18)

Namn Mobil Mail
Monica Linusson 0300-633 76
0733-348646
monica.linusson@telia.com
Jonas Ahlqvist 0733-806224 jonas.ahlqvist@bredband.net
Jacob Skogman 0707-728869 jacobskogman99@gmail.com
Filip Schill-Örne 0706-498746 filip.schill.orne@gmail.com
Ove Johanson 0707-652162 pohjohansson11@gmail.com
Gustav Otteblad 0704-030285 gustav.otteblad@gmail.com
Christian Chiriac 0701-456007 info@ccbygg.se
Christer Andersson 0705-390164 garaget@telia.com
Lovis  Jansson 0733-447698 lovisjansson44@gmail.com
Jakob Malmer Göransson 0700-213837 jakobmalmergoransson@hotmail.com
Isabella Lindberg 0760-168975 isabella.lindberg@icloud.com
Philip Andersson 0707-22 11 25 philipwilleandersson@gmail.com