Tisdagsgruppen

Tisdagsgruppen är en grupp om ca 20-25 frivilliga medlemmar som träffas i hamnen på tisdagar under September till och med April för att utföra olika underhålls och förbättringsarbeten.

Om du vill deltaga i tisdagsgruppen kontakta ansvarig för hamnanläggning i styrelsen.