Tisdagsgruppen

Tisdagsgruppen är en grupp medlemmar på runt 20-25 personer som träffas i hamnen varje tisdag, mellan september och april månad.  

Med ett gemensamt intresse och stort engagemang jobbar gruppen på frivillig basis, med att bevara och förbättra vår fina hamn genom olika underhålls- och förbättringsarbeten, men har även tillsyn över hamnen och anläggningen.

Om du tycker det låter intressant att deltaga är du välkommen att  kontakta ansvarig för hamnanläggningen i styrelsen kontakta

Antal arbetspass (tisdagar) utförda av tisdagsgruppen 2020: 92st. 2021: 168st. 2022: 357st. Stort TACK 🙏🏻 till alla i tisdagsgruppen

 

Uppdaterad 2022-11-16, Informationsansvarig