Vatten

Vatten finns på bryggorna och hamnplan. Under den kalla årstiden stängs vattnet av både på bryggor och hamnplan. Föreningens slangar har inga “gardena” kopplingar monterade ej heller sprutmunstycken. Detta får tillhandahållas av varje medlem. Var sparsam med vatten.

Vissa år och tider på säsongen utfärdar kommunen restriktioner om hur kommunens vatten får användas. Det är varje medlems ansvar att följa dessa restriktioner när restriktionerna gäller.

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Hamnanläggning