Vatten

Vatten finns på bryggorna och hamnplan. Under den kalla årstiden stängs vattnet av både på bryggor och hamnplan.