Hoppa till innehåll

Skada på båt/utrustning

OM olyckan är framme.

Alla båtar i hamnen måste ha en gällande ansvarsförsäkring både sommar och vinter.

Om du som medlem eller hyrestagare orsakar en skada på en annan båt skall du kontakta den skadade båtens ägare. Detta för att reglera skadan via gällande försäkring. 

Kontaktuppgifterna till ägaren av en båt i hamnen får du av ordföranden i platskommittén. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Om du som medlem eller hyrestagare råkar ut för skador på din båt utan att den som orsakat skadan kontaktat dig  för att reglera det hela via försäkringsbolag ber vi dig göra en polisanmälan om skadegörelse och dessutom rapportera detta till styrelsen i hamnen.

Om hamnens utrustning blir skadad vill vi att den vållande kontaktar styrelsen så att även denna skada kan regleras via gällande ansvarsförsäkring.

Styrelsen har rätt att avhysa båt från hamnen som genom bristande kompetens eller omdöme framförts så att allvarliga tillbud inträffar inom hamnområdet.

Styrelsen Februari 2022

Ansvarig för denna websida: -ansvarig hamnanläggning.