Medlemskap – andelar

Enens Hamn är en ekonomisk förening som lyder under lagen för ekonomiska föreningar (länk till lagtext Lagen om ekonomiska Föreningar)

Generellt för medlemskap

Resultatet av allt det vi gör skall, för oss alla i Enens Båtägares Ekonomiska Förening, framstå som ett starkt motiv till att aktivt medverka till utvecklingen av densamma. Nöjda medlemmar och ett friktionsfritt och effektivt samarbete mellan medlemmarna och styrelsen är våra tydligaste tecken på gemenskap. Alla medverkar till trivseln och till att vår förening utvecklas på ett positivt sätt. Vår gemenskap och trivsel bestäms av det engagemang vi visar och vår attityd till varandra. Alla medlemmar i föreningen är odelat ansvariga för anläggningen, samt för resultatet av sitt eget arbete och engagemang avseende underhåll, skötsel och trivsel. 

Medlemskap beviljas endast andelsägare i Enens Båtägares Ekonomiska Förening.

Köpa & sälja andel

Ansvarig för denna websida: -Sekreterare