Arbetsdagar

Merparten av arbetet som utförs i hamnen görs av medlemmarna. Arbetet är fördelat på 2 grupper och du finner mera information under respektive sida.

Vid behov köps även arbete in där speciella kunskaper, utrustning eller behörigheter behövs

Vårens och höstens arbetsdagar 2021 för medlemmar har av styrelsen ställts in på grund av rådande omständigheter gällande COVID-19. 

Vi planerar för att starta upp arbetsdagar för medlemmar igen 2022

Tillbaka till startsidan