Styrelse och revisorer

i Enens Båtägares Ekonomiska Förening 2020

Styrelse & Övriga funktioner

Peter Nauwerck 0705-685773
Ordförande Övergripande ansvar
  Kent Andersson  
Ledamot Kassör
Jan Börjesson 0708-284106
Ledamot Vaktchef
Anders Nilsson 0300-60115, 0761-666465
Ledamot Sekreterare, administration
Kent Skogman  0768-680071
Ledamot  vice Vaktchef, vice Hamnanläggning
Kjell Persson 0767-934293
Ledamot Ansvarig hamnanläggning, sammankallande byggchefer

Kenneth Norlén

0706-626980

Ledamot Hamngården, uthyrning festlokalen, Sambandsansvarig Eventkommittén
Henrik Lind 0761-699000
  Information, Vice IT
Göran Petrusson 0723-506750
Suppleant vice Platskommitté, vice hamnplan
Lars Dahlin 0702-722058
Suppleant Ansvarig Hamnplan, upptagning och sjösättning, ordf Platskommittén
Lars Östlund 0704-562024
Suppleant Vice Ordförande, vice Hamnplan
Jan Morén 0705-416548
Suppleant vice Hamnanläggning, vice Hamngården / uthyrning
Anders Loren 0727-105304
Suppleant Miljö
Markus Löfgren 0705-194011
Suppleant  IT, Vice information, vice Platskommitté

 

E-postadresser:  
Allmänna frågor, övrigt info@enenhamn.se
Styrelsen styrelsen@enenhamn.se
Medlemsfrågor, ekonomi medlemmar@enenhamn.se
Platskommittén platser@enenhamn.se
Festkommittén festkommitten@enenhamn.se
Bryggchefer  bryggchefer@enenhamn.se
Vaktchef  vaktchef@enenhamn.se
Hamnplan, sjösättning/upptagning, platser på land  hamnplan@enenhamn.se
Hamngården ansvarig  hamngarden@enenhamn.se
 Hamnanläggning / underhåll  hamnanlaggning@enenhamn.se

 

Festkommittén

Lars-Olof   Lindqvist   0708-29 03 93 Sammankallande för alla typer av event
       
       

E-post: festkommitte@enenhamn.se

Revisorer

Henrik Olsson Extern revisor  
Gerhard Svensson Intern revisor  0705-481012
Håkan Dalväg Suppleant  0725-607041
Jan Johansson Suppleant  0705-55 54 50