Hoppa till innehåll

Styrelse, klubbhusvärdar, revisorer, eventkommitté, bryggchefer och mailadresser.

Enens Båtägares Ekonomiska Förening  2023 

Styrelse

Mats Grundius 0706-698260
Ordförande Övergripande ansvar
Kent Andersson 0724-416617
Ledamot Kassör
David Rydén 0707-145589
Ledamot

Vaktchef

Om vakthållning

 

Lars Östlund 0704-562024
Ledamot

Sekreterare, 

Vice Ordförande

Medlemsansvarig (andelsbyten)

Camilla Sjögren  0731-512160
Ledamot

 Informationsansvarig

Sambandsansvarig Eventkommittén

Lars Palm 0733-490233
Ledamot

Ansvarig hamnanläggning, arbetsdagar

Brandskydd

Sammankallande bryggchefer

Stefan Winterlén

0708-883939

Ledamot

Vice IT

 

Ledamot

Lars Dahlin

Ansvarig platskommittén

0709-709068

Sommarplatser  Vinterplatser

Sjösättning & upptagning

 

Jan Börjesson 0708-284106
Suppleant

Vice vakthållning

Elsäkerhet

Gert Karlsson 0701-890002
Suppleant

Vice hamnanläggning & brandskydd

Magnus Hultin 073-9021371
Suppleant

 

Vice Hamnplan, sjösättning & upptagning

 

Michael Jönsson 070-0831603
Suppleant

Vice hamngård och uthyrning

Anders Loren 0727-105304
Suppleant Ansvarig Miljö 
Markus Löfgren 0705-194011
Suppleant

Ansvarig IT   Nyckelbrickor

Vice Information

Vice Platskommitté

 

Klubbhusvärdar Hamngården (från 1/9 -23)

Victoria Jönsson

telefonnummer:                  070-0907292

e-postadress: victoria.jonsson@lyrarehab.se

 
Michael Jönsson 070-0831603  
Bokningsförfrågan klubblokal Info på hemsidan hamngarden@enenhamn.se  

Revisorer

Revisionsfirma BDO Henrik Olsson Extern revisor  
Gerhard Svensson Intern revisor  0705-481012
Håkan Dalväg Suppleant  0725-607041
Jan Johansson Suppleant  0705-55 54 50

Eventkommittén

       
Kerstin Morén   Ordförande eventkommittén
Jan Morén   Eventkommittén
© Emmy Jonsson
Camilla Örnroth   Eventkommittén
Fredrik Hultman   Eventkommittén
Ny medlem     Eventkommittén 

Camilla Sjögren

Max Petersfeldt

En till behövs

  Kappseglingskommittén

Bryggchefer

Kjell Persson 0767-934293 Ansvarig hamnanläggning, sammankallande bryggchefer
Lars Palm 0733-490233 Bryggchef brygga A
Per-Johan Carlsson 0703-561845 Bryggchef brygga B
Jan Fredriksson 0706-840025 Bryggchef brygga C
Gerhard Svensson 0705-481012 Bryggchef brygga D
Stig Karlsson 0708-581188 Bryggchef brygga E
Mats Olsson 0706-977427 Bryggchef brygga F
Christer Hansson 0706-829460 Bryggchef brygga G

E-postadresser:

 

Om ditt ärende gäller att få något utfört, felanmälan, en fråga eller liknande så kan du med fördel skicka in det till ärendesystemet.

Söker du en konrakt för att sprida information, föra en dialog eller annat som inte gäller att få något utfört så är mailadresserna nedan bättre.

support@enenhamn.se eller via formulär

Allmänna frågor, övrigt info@enenhamn.se
Styrelsen styrelsen@enenhamn.se
Medlemsfrågor, ekonomi medlemmar@enenhamn.se
Platskommittén platser@enenhamn.se
Eventkommittén festkommitten@enenhamn.se
Bryggchefer  bryggchefer@enenhamn.se
Vaktchef  vaktchef@enenhamn.se
Hamnplan, sjösättning/upptagning, platser på land  hamnplan@enenhamn.se
Klubbhusvärdar samt Hyresförfrågan klubblokal  hamngarden@enenhamn.se
Hamnanläggning / underhåll  hamnanlaggning@enenhamn.se
Felanmälan  felanmalan@enenhamn.se 
Uppdatera dina kontaktuppgifter i registret uppdatera@enenhamn.se 
Fakturor sänds som bilagor till: ekonomi@enenhamn.se

Ansvarig för denna websida: -Informationsansvarig