Styrelse, revisorer och övriga funktioner.

Enens Båtägares Ekonomiska Förening 2022 2023 under arbete

Styrelse, revisorer, eventkommitté, bryggchefer, mailadresser.

Styrelse

Mats Grundius 0706-698260
Ordförande Övergripande ansvar
Kent Andersson 0724-416617
Ledamot Kassör
David Rydén  
Ledamot

Vaktchef  Om vakthållning

 

Lars Östlund 0704-562024
Ledamot

Sekreterare, administration

Vice Ordförande

Medlemsansvarig (andelsbyten)

Camilla Sjögren  0731-512160
Ledamot

 Ansvarig Information

Sambandsansvarig Eventkommittén

Kjell Persson 0767-934293
Ledamot

Ansvarig hamnanläggning, arbetsdagar

Sammankallande bryggchefer

Stefan Winterlén

Vice IT

Ledamot

 

 

Posten som ansvarig för hamngården och uthyrning klubblokalen är vakant. Kontakta gärna valberedningen

Lars Dahlin 0702-722058
Ledamot

Ansvarig Hamnplan

Ansvarig upptagning och sjösättning

Ordförande platskommittén

Jan Börjesson 0708-284106
Suppleant

Vice vakthållning

Elsäkerhet

Gert Karlsson  
Suppleant

Vice hamnanläggning

  Magnus Hultin  
Suppleant

 

Vice Hamnplan sjösättning & upptagning

 

Kenneth Norlén 0706-626980
Suppleant

Vice Hamngården

Anders Loren 0727-105304
Suppleant Ansvarig Miljö 
Markus Löfgren 0705-194011
Suppleant

Ansvarig IT   Nyckelbrickor

Vice information

Vice Platskommitté

Revisorer

Revisionsfirma BDO Henrik Olsson Extern revisor  
Gerhard Svensson Intern revisor  0705-481012
Håkan Dalväg Suppleant  0725-607041
Jan Johansson Suppleant  0705-55 54 50

Eventkommittén

       
Kerstin Morén   Ordförande eventkommittén
Jan Morén   Eventkommittén
  Vakant   Eventkommittén
  Vakant   Eventkommittén
Heléne Alvhede   Eventkommittén
  Vi letar, Hör av dig 🙂   Kappseglingskommittén

Bryggchefer

Kjell Persson 0767-934293 Ansvarig hamnanläggning, sammankallande bryggchefer
      Bryggchef brygga A
  Per-Johan Carlsson 0703-561845 Bryggchef brygga B
  Jan Fredriksson 0706-840025 Bryggchef brygga C
Gerhard Svensson 0705-481012 Bryggchef brygga D
  Stig Karlsson 0708-581188 Bryggchef brygga E
Mats Olsson 0706-977427 Bryggchef brygga F
  Christer Hansson 0706-829460 Bryggchef brygga G

E-postadresser:

 
Allmänna frågor, övrigt info@enenhamn.se
Styrelsen styrelsen@enenhamn.se
Medlemsfrågor, ekonomi medlemmar@enenhamn.se
Platskommittén platser@enenhamn.se
Eventkommittén festkommitten@enenhamn.se
Bryggchefer  bryggchefer@enenhamn.se
Vaktchef  vaktchef@enenhamn.se
Hamnplan, sjösättning/upptagning, platser på land  hamnplan@enenhamn.se
Hamngården ansvarig  hamngarden@enenhamn.se
 Hamnanläggning / underhåll  hamnanlaggning@enenhamn.se

Ansvarig för denna websida: -Informationsansvarig