Hoppa till innehåll

Styrelse, klubbhusvärdar, revisorer, eventkommitté, bryggchefer och mailadresser.

Enens Båtägares Ekonomiska Förening  2023 

Styrelse

Mats Grundius 0706-698260
Ordförande Övergripande ansvar
Kent Andersson 0724-416617
Ledamot Kassör
David Rydén 0707-145589
Ledamot

Vaktchef

Om vakthållning

 

Lars Östlund 0704-562024
Ledamot

Sekreterare, 

Vice Ordförande

Medlemsansvarig (andelsbyten)

Camilla Sjögren  0731-512160
Ledamot

 Informationsansvarig

Sambandsansvarig Eventkommittén

Lars Palm 0733-490233
Ledamot

Ansvarig hamnanläggning, arbetsdagar

Brandskydd

Sammankallande bryggchefer

Stefan Winterlén

0708-883939

Ledamot

Vice IT

 

Ledamot

Lars Dahlin

Ansvarig platskommittén

0709-709068

Sommarplatser  Vinterplatser

Sjösättning & upptagning

 

Jan Börjesson 0708-284106
Suppleant

Vice vakthållning

Elsäkerhet

Gert Karlsson 0701-890002
Suppleant

Vice hamnanläggning & brandskydd

Magnus Hultin 073-9021371
Suppleant

 

Vice Hamnplan, sjösättning & upptagning

 

Michael Jönsson 070-0831603
Suppleant

Vice hamngård och uthyrning

Anders Loren 0727-105304
Suppleant Ansvarig Miljö 
Markus Löfgren 0705-194011
Suppleant

Ansvarig IT   Nyckelbrickor

Vice Information

Vice Platskommitté

 

Klubbhusvärdar Hamngården (från 1/9 -23)

Victoria Jönsson

telefonnummer:                  070-0907292

e-postadress: viktoria.jonsson@lyrarehab.se

 
Michael Jönsson 070-0831603  
Bokningsförfrågan klubblokal Info på hemsidan hamngarden@enenhamn.se  

Revisorer

Revisionsfirma BDO Henrik Olsson Extern revisor  
Gerhard Svensson Intern revisor  0705-481012
Håkan Dalväg Suppleant  0725-607041
Jan Johansson Suppleant  0705-55 54 50

Eventkommittén

       
Kerstin Morén   Ordförande eventkommittén
Jan Morén   Eventkommittén
© Emmy Jonsson
Camilla Örnroth   Eventkommittén
Bild kommer Fredrik Hultman   Eventkommittén
Heléne Alvhede   Eventkommittén

Camilla Sjögren

Max Petersfeldt

En till behövs

  Kappseglingskommittén

Bryggchefer

Kjell Persson 0767-934293 Ansvarig hamnanläggning, sammankallande bryggchefer
Lars Palm 0733-490233 Bryggchef brygga A
Per-Johan Carlsson 0703-561845 Bryggchef brygga B
Jan Fredriksson 0706-840025 Bryggchef brygga C
Gerhard Svensson 0705-481012 Bryggchef brygga D
Stig Karlsson 0708-581188 Bryggchef brygga E
Mats Olsson 0706-977427 Bryggchef brygga F
Christer Hansson 0706-829460 Bryggchef brygga G

E-postadresser:

 
Allmänna frågor, övrigt info@enenhamn.se
Styrelsen styrelsen@enenhamn.se
Medlemsfrågor, ekonomi medlemmar@enenhamn.se
Platskommittén platser@enenhamn.se
Eventkommittén festkommitten@enenhamn.se
Bryggchefer  bryggchefer@enenhamn.se
Vaktchef  vaktchef@enenhamn.se
Hamnplan, sjösättning/upptagning, platser på land  hamnplan@enenhamn.se
Klubbhusvärdar samt Hyresförfrågan klubblokal  hamngarden@enenhamn.se
Hamnanläggning / underhåll  hamnanlaggning@enenhamn.se
Felanmälan  felanmalan@enenhamn.se 
Uppdatera dina kontaktuppgifter i registret uppdatera@enenhamn.se 
Fakturor sänds som bilagor till: ekonomi@enenhamn.se

Ansvarig för denna websida: -Informationsansvarig