Hoppa till innehåll

Säkerhetskommitén

Säkerhetskommittén består av den ansvarige för hamnanläggningen och Bryggcheferna. Säkerhetskommitténs ansvar är att se till att hamnen och dess utrustning är säker och underhålls på vederbörligt sätt.

Den ansvarige för hamnanläggningen ansvarar för och leder arbetsdagarna.

Bryggcheferna ansvarar för att regelbundet inspektera sin respektive brygga med avseende på fel och brister i material och utrustning, och även enskilda båtars förtöjning och säkerhet samt rapporterar till platskommittén om någon båt är olämplig för sin plats.

Alla medlemmar ska medverka till att hålla bryggor och all övrig utrustning och material i hamnen i gott skick. Det som inte kan repareras av medlemmen själv på plats ska, rapporteras till Bryggchefen som beslutar om vidare åtgärd.

Kontaktuppgifter till Bryggcheferna hittar du under rubriken Styrelse revisorer och övriga funktioner.