Hoppa till innehåll

Mastkranen

Mastkranen är endast till för av- och påmastning samt för arbete med utrustning i masttoppen.

Mastkranen får INTE användas för upptagning eller sjösättning av jollar eller andra flytetyg.

Kajplatserna vid mastkranen får endast utnyttjas tillfälligt för av- och påmastning och för lastning och lossning.

Parkering med bil på kajen vid mastkranen för endast ske tillfälligt vid lastning och lossning

Det finns ingen möjlighet till tidsbokning av mastkranen, vanlig kö gäller. Om det är kö till mastkranen visa hänsyn och gör bara det som är nödvändigt vid mastkranen, det som går att göra klart vid båtplatsen är bra om det görs där för att minska kötiden.

Säkerhet vid arbete med mastkranen: Det är båtägarens ansvar att utföra arbete med hjälp av mastkranen på ett säkert sätt. Föreningen ansvarar för själva mastkranen och dess skick. Att masta av och masta på en segelbåtsmast kräver kunskap för att göra detta arbete på ett säkert sätt. Om du som båtägare är osäker tag hjälp av en sakkunning person innan arbetet utförs. Det finns goda råd om säkerhet vid av / påmastning på många ställen. Några exempel är svenska kryssarklubben eller Selden mast. Notera att innehållet i dessa instruktioner som länkarna leder till är inte EBEF:s ansvar.

Ansvarig för denna websida: – Ansvarig hamnanläggning