Hoppa till innehåll

Toatömning

 

Eftersom vi alla vill njuta av en fin Kungsbackafjord är det viktigt att vi gör allt vi kan för att värna om fjorden.

Kungsbackafjorden är tyvärr inte i bästa skick när det gäller ekologisk status, läs mera om detta hos Kungsbacka kommun.  Se även en artikel om Kungsbackafjordens ekologiska status publicerad i Kungsbacka posten 2022

Det är förbjudet i lag att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas. Länk till transportstyrelsen.     

Föreningen har en tömningsstation för toaavfall vid mastkranen. Ni är välkomna att tömma era septiktankar där. På tömningsstationens piedestal finns instruktion hur tömningen går till.

Vi har under åren haft driftstörningar på toatömningen delvis beroende på felaktigt handhavande. Våren 2022 byggs avloppsledningen om för att ytterligare förbättra funktionen. Faktum kvarstår att varje medlem som använder toatömningen ansvarar för att följa instruktionerna så att toatömningen fungerar för nästa medlem. Information om ombyggnaden

VIKTIGT om handhavande. Tillägg till filmen på denna sida: -För att den långa ledningen mellan sugstationen och anslutningen till kommunens avloppsnät inte skall ”clogga igen” behöver man spola en lång stund med havsvatten så att toarester inte blir stående i röret. Vi har nu installerat en speciell hållare på utsidan bryggan vid pumpen där munstycket skall sänkas ned och suga havsvatten tills pumpen stannar. Därefter tar du upp slangen och rullar upp den så att den är klar för nästa medlem. Instruktion för detta kommer att finnas vid toatömningen

Ansvarig för toatömningens funktion är ansvarig hamnanläggning. Se kontaktuppgifter.

Här finns nedan finns även en instruktionsfilm, som visar hur man gör.

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Hamnanläggning, Miljöansvarig