Stadgar

Här finner du de gällande stadgarna.                                                                                                         Utöver stadgarna så finns det antal olika trivselregler och ordningsföreskrifter. De finns inom de olika avsnitten på hemsidan

Länk till PDF med stadgar:

 

Stadgar Enen 2020-01-21 registrerade av Bolagsverket 2020-01-22 R714763-19