Säker hamn

Enens Hamn är godkänd av If som Säker Hamn!

Under hösten 2007 hade vi besök av IF som har gick igenom våra rutiner och hamnens säkerhet i stort. Främst tittade man på att vakthållningen sker av oss medlemmar själva (hamnar som köper in dessa tjänster kan inte bli Säker Hamn) och att vi har koll på vilka båtar/båtägare som ligger vid respektive platser i hamnen, inte minst andrahandshyresgäster. Läs mer om Säker Hamn här.

If gav oss mycket goda vitsord på dessa punkter, och godkände oss inom ramen för deras krav för “Säker Hamn”. Detta innebär att vi samarbetar med If för att bibehålla hamnens och våra båtars säkerhet (och därmed minska skaderisken). Dessutom får de medlemmar som har båtförsäkring i If rabatt på båtförsäkringen (nu höjt till 25 %) utöver rabatt för nautisk kompetens mm. Har du båtförsäkring i If skall du själv kontakta If för att få rabatten.

Vi i styrelsen är mycket stolta över att vi kunnat genomföra detta tack vare alla medlemmars engagemang och känsla för att samverka för hamnens utveckling och säkerhet.

Intyg