Hoppa till innehåll

Säker hamn

Enens Hamn är godkänd av försäkringsbolaget If som Säker Hamn!

Under hösten 2007 hade vi besök av IF som har gick igenom våra rutiner och hamnens säkerhet i stort. Främst tittade man på att vakthållningen sker av oss medlemmar själva (hamnar som köper in dessa tjänster kan inte bli Säker Hamn) och att vi har koll på vilka båtar/båtägare som ligger vid respektive platser i hamnen, inte minst andrahandshyresgäster. Läs mer om Säker Hamn här.

If gav oss mycket goda vitsord på dessa punkter, och godkände oss inom ramen för deras krav för “Säker Hamn”. Detta innebär att vi samarbetar med If för att bibehålla hamnens och våra båtars säkerhet (och därmed minska skaderisken). Dessutom får de medlemmar som har båtförsäkring i If rabatt på båtförsäkringen (accepteras ibland även av andra försäkringsbolag) utöver rabatt för nautisk kompetens mm.