Sopor, återvinning och farligt avfall

Sopor

Soprummet är till för allas trevnad. Där kan du slänga det lilla skräp du har med dig från din båttur, dvs. vanligt hushållsavfall. Ibland blir kärlen dessvärre fulla. Det är viktigt att man inte lägger mer skräp i kärlen än att locken går att stänga. Är kärlen fulla får man ta med sig sina sopor hem och inte lägga mer i kärlen.

Återvinning

Separata sorteringskärl som finns i nuläget är:

  • Glas ( November 2021: Kommunen har informerat om att de kommer att avsluta hämtning av glas den 1/1 2022 undersökning pågår för att hitta annan aktör för detta. Det kan bli så att medlemmarna får ta hem glas för återvinning och själva lämna det på den lokala återvinningsstationen)
  • Retur-Aluminiumburkar (panten går till sjöräddningen)

Farligt avfall

Alla hamnar med vinterliggande båtar har krav att ta hand om farligt avfall. I Enenshamn sorterar du ditt avfall i miljöhuset. Flera fraktioner finns och dessutom tratt, oljetråg och torkpapper. I miljöhuset finns även saneringsmedel för oljespill på land och länsor för oljespill i vattnet samt swish-försäljning av kölsvinskorv för oljespill i kölsvin. En dammsugare med extra långa slangar och lämpliga dammsugarpåsar finns för att låna och ansluta till slipmaskiner eller för att dammsuga marktäckning eller mark efter arbete. 

Fraktioner Farligt avfall:

  • Motorolja 
  • Oljefilter och bränslefilter (låt rinna av i fatet för motorolja först)
  • Glykol
  • Batterier
  • Bottenfärgsburkar, penslar, dammsugarpåsar med färgflagor
  • Färgflagor från spolplattan 

Miljöinformation

Vid frågor kontakta miljo@enenhamn.se