Sopor

Sopstationen är till för allas trevnad. Där kan du slänga det lilla skräp du har med dig från din båttur, dvs. vanligt hushållsavfall, glas och metallförpackningar. Ibland blir kärlen dessvärre fulla. Det är viktigt att man inte lägger mer skräp i kärlen än att locken går att stänga. Om locken står lite på glänt kommer fåglarna och rotar i soporna och sprider ut dem överallt. Är kärlen fulla får man ta med sig sina sopor hem och inte lägga mer i kärlen.

Vår sopstation är inte dimensionerad för, och har inte tillstånd för, att ta emot miljöfarligt avfall såsom olja, färgrester, batterier, lösningsmedel, m.m. därför måste du själv ta med sådant till återvinningscentral.

Låt oss hjälpas åt att ha kvar möjligheten att slänga småsopor i hamnen.