Hoppa till innehåll

Sopor Återvinning Farligt avfall

Miljöhuset

I vårt miljöhus som stod färdigt 2020 har vi samlat ett flertal miljöfunktioner i hamnen, såsom rum för -sophantering, -återvinning, -farligt avfall, -högtryckstvätt, -teknik.

Soprummet 

Soprummet är till för allas trevnad. Där kan du slänga det lilla skräp du har med dig från din båttur, dvs. vanligt hushållsavfall. Ibland blir kärlen dessvärre fulla. Det är viktigt att man inte lägger mer skräp i kärlen än att locken går att stänga. Är kärlen fulla får man ta med sig sina sopor hem och inte lägga mer i kärlen. Dörren till rummet för sopor och återvinning öppnas med nyckelbricka.

Sopkärlen töms varannan vecka hela året. Föreningen betalar dessutom extra sommarhämtning varje vecka mellan vecka 19 – 38

Återvinning

Separata sorteringskärl för återvinning som finns i soprummet är:

 • Glas färgat och ofärgat.
  Föreningen köper numera denna tjänst av Ragnsells så att vi kan fortsätta ett bra miljöarbete. 
 • Retur-Aluminiumburkar                           Sköts av tisdagsgruppen och panten går till sjöräddningen.

Rum för farligt avfall

Alla hamnar med vinterliggande båtar har krav att ta hand om farligt avfall. I Enenshamn sorterar du ditt avfall i miljöhuset. Flera fraktioner finns och dessutom tratt, oljetråg och torkpapper. I miljöhuset finns även saneringsmedel för oljespill på land och länsor för oljespill i vattnet samt swish-försäljning av kölsvinskorv för oljespill i kölsvin. En dammsugare med extra långa slangar och lämpliga dammsugarpåsar finns för att låna och ansluta till slipmaskiner eller för att dammsuga marktäckning eller mark efter arbete.  Dörren till rummet för farligt avfall öppnas med nyckelbricka.

Fraktioner Farligt avfall:

 • Motorolja 
 • Oljefilter och bränslefilter (låt rinna av i fatet för motorolja först)
 • Glykol
 • Batterier
 • Bottenfärgsburkar, penslar, dammsugarpåsar med färgflagor
 • Färgflagor från spolplattan
 • Oljeblandat vatten 

Högtryckstvätt

I rummet för farligt avfall finns även en högtryckstvätt för de medlemmar som tar upp båten i egen regi på rampen kan använda för att göra ren botten på spolplattan. Vi hoppas att det hela blir en bra tillgång då man kan ta upp sin båt, högtyckstvätta den, köra motorn med sötvatten samt lämna in olja och filter i miljöhuset. Detta är tillgängligt för alla medlemmar, både de som har sin båt hemma på vintern och de som har sin båt på hamnplan över vintern. Dörren öppnas med nyckelbricka.

Teknikrummet

Teknikrummet som ligger bredvid trappan upp till terrassen innehåller el-central och reningsanläggning för spolplattan. Detta rum är enbart tillgängligt för de i föreningen som sköter om tekniken.

Vid frågor kontakta miljo@enenhamn.se

(vitling)

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Hamngården, Miljöansvarig