Byte av bryggor 2022

Rixöbryggan har anlänt och påbörjar arbetet. 

 

Arbetspråmen sjösätts.

Alla bommar demonteras och körs till kranen.

Bommarna lyfts upp på land och staplas.

F bryggan är tom på bommar.                           Den yttersta betongdelen på F är flyttad till D bryggan.

D bryggans trädel uppgraderas till betong med den yttersta delen av den gamla  F bryggan.

D bryggans “nygamla” betongdel  från F får nya bultar och träskoning där bommarna monteras.

D bryggans “nygamla betongdel på plats med bommarna monterade och några nya kättingar.

Gamla F bryggans trädel demonteras nu inför transport till köparen av bryggan.

Gamla F bryggan i väntan på transport.           Gamla trädelen från D bryggan inför demontering.

Nu är gamla F bryggan nästan helt demonterad. Bottenförankringarna från F bryggan med flöten.

Nu är hela gamla F bryggan borta.     Nygamla lillbryggan vid slipen snart på plats (trädelen från D).

Rixöbryggan gör ett kanonjobb med demontering av våra gamla bryggor.

Köparen av våra gamla bryggor har anlänt med lastbil och rixöbryggan lyfter på plats.

Det blir maxhöjd på transporten av bryggor.                       Dags att lasta flytelement.

Det är mycket musslor som behöver skrapas av inför transporten och flytten till sötvatten.

Bra teamwork för att passa in flytelementen på lastbilen.              Fullt lass med flytelement.

Det var trångt om “saligheten” när båda lastbilarna skulle ut.

Nu åker våra gamla bryggor till sin nya hemmahamn i Värmland.

 

 

Här är den nya vajern som skall sammanfoga den nya betongbryggan på F.

Tidplan för projektet godkänd på årsmötet 2022