Hoppa till innehåll

Byte av bryggor 2022

På årsmötet mars 2022 tog föreningen beslutet att börja byta ut bryggor för att säkra hamnen för framtiden. Här ser du vilka bryggor som är berörda 2022.

För att ge våra medlemmar en bild av hur arbetet fortlöper och dokumentera för kommande bryggprojekt så uppdaterar projektgruppen denna websida allt eftersom arbetet med bryggorna fortskrider i hamnen.

Senaste uppdatering 21 Mars 2023

(senaste bilderna ligger längst ned)

I samband med byte av bryggor har även båtplatserna på F bryggan förändrats. Här finner du information om den nya platsfördelningen.

Här finner du information om bryggtrappor

 

Tidplan för projektet godkänd på årsmötet 2022

 

D-bryggans gamla trädel hade slagsida ersätts med betongdelen från F  brygga som renoveras.

F bryggans långa trädel hade slagsida och var sliten i trädelarna och byts mot betongbrygga.

Annexbryggan vid slipen var utsliten och skall gå till destruktion

Annexbryggan dras upp på slipen inför destruktion.           Bryggan kapas i delar

De kapade delarna sänds för destruktion.         Konditionen på annexbryggan var som sagt dålig.

Hamnplanen reserveras för Rixöbryggan under arbetet med byte av bryggor

Rixöbryggan har anlänt och påbörjar arbetet. 

 

Arbetspråmen sjösätts.

Alla bommar demonteras och körs till kranen.

Bommarna lyfts upp på land och staplas.

F bryggan är tom på bommar.                           Den yttersta betongdelen på F är flyttad till D bryggan.

D bryggans trädel uppgraderas till betong med den yttersta delen av den gamla  F bryggan.

D bryggans ”nygamla” betongdel  från F får nya bultar och träskoning där bommarna monteras.

D bryggans ”nygamla” betongdel på plats med bommarna monterade och några nya kättingar.

Gamla F bryggans trädel demonteras nu inför transport till köparen av bryggan.

Gamla F bryggan i väntan på transport.           Gamla trädelen från D bryggan inför demontering.

Nu är gamla F bryggan nästan helt demonterad. Bottenförankringarna från F bryggan med flöten.

Nu är hela gamla F bryggan borta.     Nygamla lillbryggan vid slipen snart på plats (trädelen från D).

Rixöbryggan gör ett kanonjobb med demontering av våra gamla bryggor.

Köparen av våra gamla bryggor har anlänt med lastbil och rixöbryggan lyfter på plats.

Det blir maxhöjd på transporten av bryggor.                       Dags att lasta flytelement.

Det är mycket musslor som behöver skrapas av inför transporten och flytten till sötvatten.

Bra teamwork för att passa in flytelementen på lastbilen.              Fullt lass med flytelement.

Det var trångt om ”saligheten” när båda lastbilarna skulle ut.

Nu åker våra gamla bryggor till sin nya hemmahamn i Värmland.

Det blev många musslor som skrapades av flytelementen. Stort tack till Tisdagsgruppen som städade.

Måndag 5 December lämnade de nya flytbryggorna Rixö för bogsering ända till Onsala

Tisdag 6/12 tidig morgon anlände våra nya betongbryggor med bogserbåt från Rixö norr om Lysekil. Det tog 25 timmar att bogsera. släpet var 75 meter långt och körde nonstop Rixö – Stora Enen.

Bryggorna har anlänt och välkomstkommittén är på plats.  1:a av 5 pontoner på väg in i hamnen

1:a pontonen på väg in i hamnen.                                1:a pontonen parkerad i väntan på förankring.

 

Här är bogserbåten som drog våra bryggor.              Vi hade tur med vädret.

Ponton 2 av 5 på väg in i hamnen.                            Rixöbryggan parkerar ponton 2

Ponton 3,4,5 av 5 kopplas loss.                                 Bogserbåten åker hem efter gott jobb.

3st 25 meters pontoner på väg in i hamnen.          Det gäller att styra rätt med 75 meters längd.

Ponton 3,4,5 parkerad i väntan på förankring.        Vårt duktiga team från Rixöbryggan

Ponton 3,4,5 förbereds för sammanfogning med ponton 1&2. Vajern som skall sammanfoga den nya                                                                                                         F bryggan.

Alla 5 pontonerna ligger nu ihop till 125 meter brygga.   Trä-sarg för montering av bommar klar.

Vajrarna för sammanfogning av pontonerna monteras.  Vajrarna spänns hydrauliskt.

Arbetspråmen får agera isbrytare.                     Kajen hålls öppen med kran och bottenförankringar.

”Nedsänkningsrepen” knyts i nya bottenförankringar.        Bottenankaret lastas på arbetspråmen.

Två bottenankare lastas på arbetspråmen.            Tung last ut till F bryggan.

Kättingen till bottenankaret dras upp till bryggan.    Kättingen säkrad i bryggan.

Bottenankaret körs till position.                              Tross och kätting sträcks inför nedsänkning.

Bottenförankringen firas ned till rätt position.     Isen har försvunnit, bryggorna är förankrade.                                                                                                        Återmontering av bommarna är igång.

Montering av bommarna går bra.                          Det är många franska träskruv som dras i.

Ungefär hälften av bommarna monterades strax före jul. Resten monteras efter nyår.

Nu monteras flytelementen på våra reservbommar. Nu lyfts de ”nya” bommarna för sjösättning

Vi monterar nu våra VM bommar på ost-sidan som har högst belastning av vind och tyngre båtar

De gamla 10 metersbommarna blir nu reservbommar.   Lilla bryggan vid rampen nu på plats.

Västsidan på F  har nu 8 metersbommar. Nästan hela östsidan på F har nu bommar på 10 meter förutom i ändarna där vi har 8 meter där det behövs mera manöverutrymme

Vi har ökat manöverutrymmet mellan E och F bryggan.   Alla bommar på F bryggan på plats.

Kjell & Lars EBEF  tackar Filip, Tony, och Aron från Rixöbryggan för ett mycket väl utfört arbete.

Inom kort påbörjas tisdagsgruppens arbete: -F bryggan: Komplettering av flytelement, el och vvs.         -Lilla bryggan vid rampen: montering av bommar och el & vvs. -D bryggan: el & vvs samt förbättrad access till några ”skarvplatser”.

Besök hos Rixöbryggan för att hämta delar till bommar.     Visning av tillverkning av flytbryggor

Flytkraften i flytbryggan skapas av frigolit.      Rixöbryggan blandar sin egen betong för gjutning

Vi fick se en brygga som skall gjutas med alla delar som ingår, bakom ligger en nygjuten brygga.       De gjutna bryggorna transporteras med en stor så kallad travellift

En färdig-gjuten brygga.  Flytläget är 50% under vatten och 50% över vatten

Tisdagsgruppen har monterat bommar och vatten med mera på annexbryggan vid slipen.

Vatten på annexbryggan vid slipen inkopplat.     Rampen på annexbryggan har fått halkskydd.

Alla platser i projektet  har fått sina nummer.      Annexbryggan nästan klar el och brandsläckare                                                                                                   kommer inom kort.

Vi har monterat de WM bommar som vi hade i reserv.   Alla flytelement på F bryggan nu på plats 

Arbete pågår med nya belysningsstolpar med el vatten.  Plåtarna anpassas till nya belysningen.

De  6 nya belysningsstolparna på F bryggan skall utrustas med ljusreglering och slanghållare.

Reservbommarna skall flyttas till lagringsplatsen.                   Flytelementen demonteras.

Flytelementen får en egen lagringsplats.              Bommarna lagras bakom maststället.

Flytelementen på plats innanför altanen.       X-tra förtöjningsplats mot rampen för upptagning.

Bra teamwork                                                              Förtöjnings öglor / knape monterade

Inventering och mätning av bomskydd som skall köpas in.   Vatten framdraget på D bryggan

Nu skall vi koppla in vatten på F bryggan.              Ny matarslang inköpt för vatten på F bryggan

Kopplingar för VVS jobbet på F bryggan.                Nya vattenslangar för båtarna på F bryggan

Annexbryggan (E) får ”hörnfendrar”                   Gaveln på annexbryggan färdig för att förtöja vid

VVS på D bryggan nu klar för säsongen. Annexbryggan med vatten, brandsläckare och elstolpe.

 

Matarkabel för EL till F bryggan dras för anslutning i elcentralen

Matarkabeln för EL ut till lampor och eluttag dras i kabelkanalerna på F bryggan.

Tillgängligheten på skarvplatserna på D bryggan förbättras

Ström-matningen till F & G bryggan i nytt skåp     El och vatten kopplas in i våra nya stolpar

Första prototypen i 3 modeller för bryggtrappor, Mera information. 

1 steg                                                                                        2 steg

                         3 steg                         För att ge passageutrymme gäller maximalt 40 cm utstick

från träkanten. Trappan skall gå längs med bryggan

Trappan förankras i trät med vinkeljärn på insidan och skruvplåtar på utsidan.

Det är inte tillåtet att borra i betongen!

Det kommer mera 🙂