Hoppa till innehåll

Bryggtrappor

Du som har en hög båt och behöver en trappa för att komma ombord, här kommer riktlinjer för vad som gäller och förslag till konstruktion av trappa.

Riktlinjer

  • Trappan får inte sticka ut längre än 40cm ut på bryggan mätt från träsargens ytterkant. Detta för att ge utrymme att köra ut med kärror på bryggan vid lastning av båten.
  • Trappan skall gå längs med bryggan
  • Trappan skall fästas i den yttre träsargen
  • Det är inte tillåtet att borra i betongbryggorna
  • Trappan är båtägarens eget ansvar

Förslag till konstruktion

  • Det är båtägarens eget ansvar att snickra sin trappa, föreningen har gjort förslag som inspiration
  • Bilder på förslag till trapp-konstruktion och material åtgång finns på anslagstavlorna på miljöhuset och i klubbhuset. (Dokumentet kommer även att ligga på medlemsportalen så att du kan skriva ut sidorna vid behov)
  • Förslagen finns i 3 modeller i olika höjder för att passa olika båtar.
  • Djupet på trappstegen kan enkelt anpassas efter behov.
  • Färdiga trappor (förslag) finns på F bryggan under våren