Hoppa till innehåll

Hyra / hyra ut plats

Hyra sommarplats i hamnen

Det finns ett antal mindre platser och några andrahandsplatser att hyra säsongsvis.  Platser hyrs endast ut till hyrestagare för egen båt för eget bruk. Lediga platser fördelas efter en kölista där medlemmar har företräde.

Alla båtar ska ovillkorligen vara försäkrade med minst ansvarsförsäkring.

Vill du hyra plats i hamnen är du välkommen att anmäla ditt intresse på detta formulär. Du ansvarar själv för att uppge rätt uppgifter på din båt när du ansöker om hyrplats och för att själv kontrollera att din tilldelade plats är lämplig för din båt. Om du har några speciella önskemål, t.ex. att om möjligt få hyra samma plats som föregående år, så anger du detta i kommentarsfältet.

När du hyr en plats i hamnen får du en faktura på den överenskomna hyran. Av fakturan framgår avtalsvilkoren. Du godkänner avtalet genom att göra din inbetalning. Du som inte redan är andelsägare i föreningen får rätt att nyttja båtplatsen, parkeringen, klubbhuset samt föreningens gemensamma anordningar och utrymmen på samma sätt som andra medlemmar, med undantag för verkstaden och hyra av klubblokalen.

Du köper en nyckelbricka som ger dig passage genom bommen och tillgång till klubbhuset och vaktkuren. (När du avslutar ditt hyresavtal skall nyckel brickan återlämnas till föreningen.)  Som hyresgäst skall du ska genomföra en nattvakt enligt gällande regler (se mer info under ”Vakthållning” i menyn). Arbetsdagen utförs av andelsägaren för den plats du hyr.

Om du har några fler frågor så är du välkommen att kontakta någon i Platskommittén. Kontaktinformation hittar du under rubriken Styrelse revisorer och övriga funktioner:

Hyra ut sommarplats i hamnen

Du får inte hyra ut eller låna ut din plats i andra hand. Kan/vill du inte nyttja din tilldelade plats någon enstaka säsong ska du omgående och ovillkorligen meddela platsansvarig (platser@enenhamn.se) som fördelar ut din plats till hyreskön för uthyrning enligt gällande regler. Uppge hur lång tid du inte avser att använda platsen i hamnen. Du står kvar som medlem och betalar din medlemsavgift under tiden du inte nyttjar platsen.

Förutsatt att du svarat platskommittén i tid (olika datum gäller varje år), undantas du från vakthållningsplikten och slipper betala sommarhyra för innevarande år. Dock skall arbetsplikten och vaktplikten fortfarande uppfyllas.

När du återigen vill nyttja sommarplats i hamnen återfår du din gamla eller likvärdig plats efter behov. Meddela platskommittén i god tid när du vill nyttja din båtplats igen. Helst innan 31 december inför nästa säsong.

Observera att det alltså INTE är tillåtet för medlemmar att själva hyra ut platser i andra hand (eller att låna ut för längre tid). Det är dock möjligt att rekommendera andrahandshyresgäst till styrelsen om man vill gå i god för någon.

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Hamnplan, Platskommittén