Hoppa till innehåll

Arbetsdagar för andelsägare

Som medlem i Enen Båtägares förening gör vi alla vartannat år en heldags arbetsinsats för att hålla vår hamn fin. (udda andelsägar-nummer udda år och andelsägar-nummer jämna år) Närvarokort för arbetsdagarna sändes ut med kallelsen till årsmötet. Printa den och tag med på arbetsdagen.

Arbetsdagar 2024

Datum för arbetsdagar 2024 för medlemmar med jämna medlemsnummer är:

 • Lördag 23/3 (fokus på förberedelser inför första sjösättning)
 • Lördag 15/6 (fokus på målning och underhåll och det som kan göras när hamnplanen är fri från båtar)
 • Lördag 26/10 (fokus på förberedelser inför vintern efter sista upptagning)

Tider:

Arbetsdagen startar 09:00 och håller på fram till eftermiddagen. Sluttiden kan variera beroende på vilka arbeten som skall göras.

Föranmälan om vilken dag du som andelsägare skall deltaga:

-Görs i medlemsportalen. Information om hur detta görs hittar du här 

Klädsel och material:

Föreningen tillhandahåller material och verktyg för de arbeten som skall utföras.  Du som  medlem klär dig i oömma arbetskläder på arbetsdagen.

Ankomstregistrering:

Anmäl dig hos styrelserepresentanten / säkerhetschef  för dagen vid entrén till klubblokalen strax före  09:00.

 • 23/3 Lars Palm
 • 15/6 Någon ur styrelsen namn anges i god tid innan arbetsdagen
 • 26/10 Någon ur styrelsen namn anges i god tid innan arbetsdagen

Vid ankomstregistrering får du dig tilldelat arbetsuppgifter / arbetsledare för dagen. (Närvarokortet du har med dig skall lämnas in till arbetsledningen för dagen först när arbetsdagen är slut på eftermiddagen.)

Arbetsledare i gul väst:

 • 23 Per Hansson ( Nippon), Lars Palm, Jan Börjesson
 • 15 Juni: namn anges i god tid innan arbetsdagen
 • 28 Oktober: namn anges i god tid innan arbetsdagen

Arbetsuppgifter:

23 Mars innan första sjösättning:

 • Öppna upp altanen för säsong
 • Olja och ställ ut möbler
 • Blomlådor ställs ut
 • Häng upp vattenslangar
 • Rengör räddningsstegar
 • Rensa ogräs
 • Putsa fönster ute och inne
 • Gardinerna i hallen och  klubbstugan vädras & skakas.
 • Städa vaktkuren
 • Högtryckstvätta de betongpontoner som behöver rengöring
 • Rengör vid sjösättningskajen
 • Kontroll av elsystem

 15 Juni efter sista sjösättning: 

 • Måla fasad klubbhuset
 • Dikesröjning
 • Ogräsklippning
 • Rensa ogräs runt klubbhus med trimmer samt ogräsättika
 • Gräsklippning
 • Myrmedel runt hela klubbhuset
 • Städa vaktkuren
 • Städa hamnplan & pir
 • Högtryckstvätta de betongpontoner som behöver rengöring
 • Rensa invasiva växter vid behov
 • Listan kompletteras

26 Oktober efter sista upptagning

 • ”Stäng” altanen
 • Ta in utemöblerna
 • Putsa fönster ute och inne
 • Rensa ogräs runt klubbhus med trimmer samt ogräsättika
 • Ta in blomlådor
 • Städa vaktkuren
 • Högtryckstvätta de betongpontoner som behöver rengöring
 • Rensa dike på västsidan av hamnplan med röj-såg & röj-trimmer
 • Rensa slänt bakom maststället mot grannens mur med röj-såg & röj-trimmer
 • Rengör räddningstegar
 • Rensa invasiva växter vid behov
 • Gräsklippning
 • Städa hamnplan & pir.
 • Listan kompletteras

Mat och dryck:

Sköts av medlemmar ur eventkommittén:

 • 23/3 namn anges i god tid innan arbetsdagen
 • 15/6 namn anges i god tid innan arbetsdagen
 • 26/10 namn anges i god tid innan arbetsdagen

Medlemmar i eventkommittén  ordnar kaffe & fika samt korv & bröd och dryck som föreningen bjuder på under dagen. Serveringen startar kl 10:00

Arbetsdagens avslut:

Slut-tiden kan variera beroende på vilka arbeten som skall göras. Närvarokortet du har fått skall lämnas in till arbetsledningen för dagen först när arbetsdagen är slut på eftermiddagen.

Utebliven från arbetspass under året:

Observera att passet är obligatoriskt för alla medlemmar (styrelsen och Tisdagsgruppen undantagna då de fullgör sin plikt på andra tider) och att en på årsmötet beslutad avgift tas ut (1500 kr) för alla som inte deltager på en av arbetsdagarna under året. Registrerad närvarokort inlämnad vid arbetsdagens slut gäller för registrering av genomförd arbetsdag.

Närvarokort:

Du finner denna i kallelsen till årsmötet, tag med den till arbetsdagen.

Ansvarig för WEB sidan: -Ansvarig hamnanläggning