Arbetsdagar för medlemmar

Som medlem i Enen Båtägares förening gör vi alla vartannat år en hel dags arbetsinsats för att hålla vår hamn fin. (udda medlemsnummer udda år och jämna medlemsnummer jämna år) Närvarotalong för arbetsdagarna sänds ut med kallelsen till årsmötet . Printa den och tag med på arbetsdagen.

Arbetsdagar 2023

Datum för arbetsdagar 2022 för medlemmar med udda medlemsnummer är:

 • Lördag 1 April,
 • Lördag 10 Juni,
 • Lördag 28 Oktober.
 • Bokning av din arbetsdag skall göras i medlemsportalen (info kommer inom kort)

Arbetsdagens avslut:

Slut-tiden kan variera beroende på vilka arbeten som skall göras. Närvarotalongen du har fått skall lämnas in till arbetsledningen för dagen först när arbetsdagen är slut på eftermiddagen.

Utebliven från arbetspass under året:

Observera att passet är obligatoriskt för alla medlemmar (styrelsen och Tisdagsgruppen undantagna då de fullgör sin plikt på andra tider) och att en på årsmötet beslutad avgift tas ut för alla som inte deltager på en av arbetsdagarna under året. Registrerad närvarotalong  (som distribueras ihop med kallelsen till årsmötet) inlämnad vid arbetsdagens slut gäller för registrering av genomförd arbetsdag.

Övrig information om arbetsdagarna 2023 publiceras i mitten februari

Arbetsdagar 2022

Datum för arbetsdagar 2022 för medlemmar med jämna medlemsnummer är:

 • Lördag 2 April,
 • Lördag 11 Juni,
 • Lördag 15 Oktober.

Tider:

Arbetsdagen startar 09:00 och håller på fram till eftermiddagen. Slut-tiden kan variera beroende på vilka arbeten som skall göras.

Föranmälan;

-Behövs inte.

Klädsel och material:

Föreningen tillhandahåller material och verktyg för de arbeten som skall utföras.  Du som  medlem klär dig i oömma arbetskläder på arbetsdagen.

Ankomstregistrering:

Anmäl dig hos styrelserepresentanten för dagen vid entrén till klubblokalen vid 09:00 tiden.

 • 2/4 Kenneth Norlén
 • 11/6 Jan Morén
 • 15/10 Kjell Persson

Vid ankomstregistrering får du dig tilldelat arbetsuppgifter / arbetsledare för dagen. (Närvarokortet du har fått skall lämnas in till arbetsledningen för dagen först när arbetsdagen är slut på eftermiddagen.)

Arbetsledare:

 • 2 April:  Jörgen Larsen, Peter Linge, Per Hansson, Håkan Dalväg (alla från tisdagsgruppen)
 • 11 Juni:  Lasse Palm, Jan Johansson, Lasse Lindqvist (alla från tisdagsgruppen)
 • 15 Oktober. Kjell Persson. Henrik Lind, Per Hansson

Arbetsuppgifter:

 • 2 April. -Brandsläckare och vattenslangar skall ut på bryggorna, -Räddningsstegarna skall rengöras, -Flytelementen på bryggorna skall rengöras från beväxning, -Utemöblerna skall ställas ut och oljas, -Fasadtvätt klubbhuset för kommande målning, -Fönsterputsning inne och ute,  -Häckklippning.
 • 11 Juni. -Organisera hamnplan för att maximera antalet parkeringslatser, -Ogräsrensning,              -Målning klubbhuset, -Parkeringsrutor målning, -Rengöring staket -Skrapa musslor på F bryggans flytelement –
 • 15 Oktober -Listan anslagen på anslagstavlan i klubbhusets entré

Mat och dryck:

Medlemmar i eventkommittén  ordnar kaffe & fika samt korv & bröd och dryck som föreningen bjuder på under dagen.

2/4 var Christina Breideborn, Helene Alvhede och Kerstin Morén på plats med fika och mat.

11/6 var Kerstin Morén och Ulla Lindkvist på plats med fika och mat

15/10 ställer Heléne Alvhede upp med fika och mat.  Servering från kl 11:00

Arbetsdagens avslut:

Slut-tiden kan variera beroende på vilka arbeten som skall göras. Närvarokortet du har fått skall lämnas in till arbetsledningen för dagen först när arbetsdagen är slut på eftermiddagen.

Utebliven från arbetspass under året:

Observera att passet är obligatoriskt för alla medlemmar (styrelsen och Tisdagsgruppen undantagna då de fullgör sin plikt på andra tider) och att en på årsmötet beslutad avgift tas ut för alla som inte deltager på en av arbetsdagarna under året. Registrerad talong inlämnad vid arbetsdagens slut gäller för registrering av genomförd arbetsdag.

Ansvarig för WEB sidan: -Ansvarig hamnanläggning