Arbetsdagar för medlemmar

Som medlem i Enen Båtägares förening gör vi alla vartannat år en hel dags arbetsinsats för att hålla vår hamn fin. (udda medlemsnummer udda år och jämna medlemsnummer jämna år) Närvarokort för arbetsdagarna sändes ut med kallelsen till årsmötet . Printa den och tag med på arbetsdagen.

Arbetsdagar 2023

Datum för arbetsdagar 2023 för medlemmar med udda medlemsnummer är:

 • Lördag 1 April,
 • Lördag 10 Juni, Ändrat till Söndag 11 Juni
 • Lördag 28 Oktober.

Tider:

Arbetsdagen startar 09:00 och håller på fram till eftermiddagen. Slut-tiden kan variera beroende på vilka arbeten som skall göras.

Föranmälan om vilken dag du som andelsägare skall deltaga:

-Görs i medlemsportalen. Information om hur detta görs hittar du här 

Klädsel och material:

Föreningen tillhandahåller material och verktyg för de arbeten som skall utföras.  Du som  medlem klär dig i oömma arbetskläder på arbetsdagen.

Ankomstregistrering:

Anmäl dig hos styrelserepresentanten för dagen vid entrén till klubblokalen strax före  09:00.

 • 1/4 Camilla Sjögren
 • 11/6 Magnus Hultin
 • 28/10 Kenneth Norlén

Vid ankomstregistrering får du dig tilldelat arbetsuppgifter / arbetsledare för dagen. (Närvarokortet du har med dig skall lämnas in till arbetsledningen för dagen först när arbetsdagen är slut på eftermiddagen.)

Arbetsledare i gul väst:

 • 1 April: Per Hansson (Nippon),  Lasse Palm.
 • 11 Juni: Lasse Palm  Janne Börjesson
 • 28 Oktober: Kjell Persson, Gert Karlsson

Arbetsuppgifter:

1 April innan sjösättning:

 • Öppna upp altanen för säsong
 • Olja och ställ ut möbler
 • Blomlådor ställs ut
 • Sätt ut brandsläckare i skåpen
 • Häng upp vattenslangar
 • Rengör räddningsstegar
 • Rensa ogräs
 • Rätta till cementplattor på terrassen
 • Putsa fönster ute och inne
 • Gardinerna i hallen och  klubbstugan vädras & skakas. (De är fulla med damm.)
 • Tag ned presenning Maststället
 • Städa vaktkuren

 11 Juni efter sjösättning: 

 • Måla västfasad klubbhuset
 • Måla parkeringsrutorna vid staketet
 • Dikesröjning
 • Ogräsklippning
 • Gräsklippning
 • Myrmedel runt hela klubbhuset
 • Gjut cementsträng mellan trappan och altanplattorna. (tag bort trät)

28 Oktober efter upptagning

 • Ta in brandsläckare
 • Ta in vattenslangar
 • Ta in utemöblerna
 • Ta in blomlådor
 • ”Stäng” altanen för säsongen
 • Putsa fönster ute och inne
 • Ogräsrensning med trimmer
 • Rensning av invasiva växter på hamnens område -> Barnamossen ÅVC (öppet till15:00)
 • Städa vaktkuren
 • Röja och grusa gångvägen i norra delen av hamnen
 • Rensa dike  på västsidan av hamnplan med röjsåg
 • Rensa slänt bakom maststället mot grannens mur med röjsåg
 • Städa hamnplan & kör skräp -> Barnamossen ÅVC (öppet till15:00)
 • Rengör räddningsstegar
 • Listan kompletteras

Mat och dryck:

Eventkommittén:

 • 1/4 Kerstin och Jan Morén
 • 11/6 Kerstin och Jan Morén
 • 28/10 Heléne Alvhede och Camilla Örnroth

Medlemmar i eventkommittén  ordnar kaffe & fika samt korv & bröd och dryck som föreningen bjuder på under dagen. Serveringen startar kl 10:00.

Arbetsdagens avslut:

Slut-tiden kan variera beroende på vilka arbeten som skall göras. Närvarokortet du har fått skall lämnas in till arbetsledningen för dagen först när arbetsdagen är slut på eftermiddagen.

Utebliven från arbetspass under året:

Observera att passet är obligatoriskt för alla medlemmar (styrelsen och Tisdagsgruppen undantagna då de fullgör sin plikt på andra tider) och att en på årsmötet beslutad avgift tas ut för alla som inte deltager på en av arbetsdagarna under året. Registrerad närvarokort inlämnad vid arbetsdagens slut gäller för registrering av genomförd arbetsdag.

Närvarotalong:

Ansvarig för WEB sidan: -Ansvarig hamnanläggning