Hoppa till innehåll

Båtsamverkan

Båtsamverkan är ett projekt som drogs igång 2013  av polisen i väst tillsammans med Larmtjänst och försäkringsbolagen, för att minska antalet båtmotorstölder. Båtsamverkan innebär bl.a. att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området.

Båtsamverkan fungerar enligt samma koncept som de grannsamverkansprojekt som är verksamma runt om i landet. En viktig del i arbetet är att involvera allmänheten. Detta gör man genom att informera båtägare, båtföreningar, kommuner och marinor om hur man gemensamt skyddar sin egendom och förebygger brott. Genom att öka medvetandegraden hos båtägare om det stora antalet båt- och båtmotorstölder är det lättare att engagera sig och starta upp båtsamverkansklubbar. Båtsamverkan innebär bland annat att man:

  • tillsammans ser om varandras båtar
  • är mer uppmärksam på vilka som rör sig i området
  • pratar med okända och noterar registreringsnummer
  • bryr sig om sin båtgranne.

Larmtjänst har tillsammans med Polisen och försäkringsbolagen tagit fram material, Samverkan mot båtbrott, som beskriver hur man ska jobba för att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Skriften hittar du här:

https://www.larmtjanst.se/globalassets/fliken-aktuellt-publikt/pdf/samverkan-mot-batbrott-2016.pdf

och ytterligare information hittar du här:

https://enenhamn.se/wp-content/uploads/2013/08/Folder-Batsamverkan_web.pdf