Hoppa till innehåll

Maststället

Dessa ordningsregler gäller för vårt gemensamma mastställ

Maststället får ENDAST användas av föreningens medlemmar för förvaring av 1 (en) mast per andel. Inget annat material får förvaras i maststället. Dessvärre kan vi inte bereda plats i maststället för våra hyresgäster.

  • Kortare master (mindre än x meter) ska ligga i stället vid klubbhusets östra vägg.
  • Alla master ska vara avklädda på vantspridare och större antenner.
  • Kvarvarande fall och vant ska vara väl surrade mot masten.
  • Masten ska vara märkt med medlemsnummer.
  • Master med lösa vantspridare eller riggdelar som kan skada vindskydden eller andra medlemmars master kan komma att lyftas bort från maststället.

OBS! Alla gummibåtar och övrigt material som inte hör hemma i maststället måste omgående flyttas för att inte blockera för kommande förvaring.

Föreningen tillhandahåller ett antal bockar som används för att arbeta med masten. Tänk på att göra klart din mast så fort som möjlighet så att nästa medlem i kö kan använda bockarna.

Vid frågor kontakta ansvarig för hamnplan

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Hamnanläggning, Ansvarig Hamnplan