Hoppa till innehåll

INTEGRITETSPOLICY / GDPR

Då EU’s nya dataskyddsregler gäller från 25/5 2018 vill vi informera alla våra andelsägare och hyresgäster om hur EBEF hantrar lagring av uppgifter om er:

I våra register lagrar vi namn, adress, telefonnummer och mailadress samt personnummer. Vi lagrar dessutom information om er nuvarande båt och dessa fysiska mått m.m. Detta sker för att hamnens verksamhet skall kunna hanteras på ett effektivt och säkert sätt.

I våra system Portlux och Fortnox lagrar vi, i samklang med bokföringslagen, uppgifter om våra befintliga och tidigare medlem/hyresgäst/kund i 7 år plus räkenskapsårets utgång.

Vårt inpasseringssystem loggar även alla inpasseringar under en period av 90 dagar varefter de automatiskt raderas.

Vårt övervakningsystem monitorerar rörelse i hamnen och lagrar dessa i 30 dygn varefter det automatiskt raderas. Endast när brott misstänks ha begåtts kommer personal hos EBEF att granska inspelat material.

All information lagras i krypterad form och access till informationen är begränsad till ett fåtal personer i styrelsen.

Rent fysiskt finns informationen lagrad på server hos EBEF samt hos våra leverantörer Portlux AB och Fortnox AB

Efter avslutad relation med EBEF raderas all information efter 24 månader.

EBEF har gjort bedömningen att vi har ett s.k. ”berättigat intresse” av att hantera era uppgifter för att kunna hantera verksamheten. Med stöd av regelverket innebär detta att EBEF därmed INTE avser inhämta samtycke från varje medlem/hyresgäst/kund.

Vid eventuella frågor maila till info@enenhamn.se eller kontakta Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig hos EBEF är: Anders Loren