Hoppa till innehåll

Parkering

Bilar

Parkering ska endast ske på markerade rutor på hamnplanen. Eftersom vi är många medlemmar och hyresgäster som ska dela på det begränsade parkeringsutrymmet rekommenderar vi att begränsa parkeringen till korttidsparkering. Släpkärror, båtvagnar o. dyl. får inte ställas upp på hamnplanen. Uppställning av husbil eller husvagn på hamnplan är inte tillåtet

Cyklar

Cyklar skall parkeras på anvisad plats vid mastkranen.  För allas säkerhet är det inte tillåtet att cykla på bryggorna.

Bryggkärror

Föreningen tillhandahåller små bryggkärror för att transportera ut material till båtarna på bryggorna. Dessa skall parkeras vid miljöstationen.

Biltrafik på piren är inte tillåten och därmed är det heller inte tillåtet att parkera här.

Under de gemensamma sjösättning och upptagningsdagarna är parkering på hamnplan inte tillåtet.

1:a Juni

För att maximera sommarens parkeringsplatser skall hamnplanen vara rensad från ALLT uppställningsmaterial senast 1 Juni. Det material som inte tas hem kan  i mån av plats lagras på den reserverade ytan på hamnplan för detta ändamål.  Det är båtägarens eget ansvar att flytta sitt uppställningsmaterial såsom stöttor, och eventuella vaggor. Trailers får inte sommar-förvaras på hamnplan

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Hamnplan