Parkering av bilar, cyklar och kärror

Parkering ska endast ske på markerade rutor på hamnplanen. Bilen ska var försedd med gällande Enen-dekal.  Parkeringen är bara till för bilar.

Eftersom vi är många medlemmar och hyresgäster som ska dela på det begränsade parkeringsutrymmet rekommenderar vi att begränsa parkeringen till korttidsparkering. Släpkärror, båtvagnar o. dyl. får inte ställas upp på hamnplanen.

Cyklar och kärror skall parkeras på anvisad plats vid maststället

Biltrafik på piren är inte tillåten och därmed är det heller inte tillåtet att parkera här.

Föreningen tillhandahåller småkärror för att transportera ut material till båtarna på bryggorna. De finns i sopstationen och ska ställas tillbaka dit efter användning.

Print Friendly, PDF & Email