Parkering av bilar, cyklar och kärror

Parkering ska endast ske på markerade rutor på hamnplanen. Eftersom vi är många medlemmar och hyresgäster som ska dela på det begränsade parkeringsutrymmet rekommenderar vi att begränsa parkeringen till korttidsparkering. Släpkärror, båtvagnar o. dyl. får inte ställas upp på hamnplanen.

Cyklar skall parkeras på anvisad plats vid mastkranen. 

Föreningen tillhandahåller små bryggkärror för att transportera ut material till båtarna på bryggorna. Dessa skall parkeras vid miljöstationen.

Biltrafik på piren är inte tillåten och därmed är det heller inte tillåtet att parkera här.

Under sjösättning och upptagningshelgerna är parkering på hamnplan inte tillåtet.