Bottenfärger / skrovdukar

Ren båtbotten

Att förhindra beväxning på båtbotten är viktigt  för  båtens prestanda. Kraftig beväxning sänker farten på både segelbåtar och motorbåtar vilket påverkar ekonomi, miljö och båtglädje. En motorbåt som är kraftigt bevuxen drar markant mera bränsle och sprider mera avgasemissioner. Detta ökar ännu mera om man har en planande motorbåt som får ett sämre gångläge och en kraftig ökning av avgasemissioner. Det finns idag ett stort urval av effektiva och godkända bottenfärger. Utöver godkända bottenfärger finns nu för motorbåtar  skrovdukar som nästan helt eliminerar bottenmålning. Vi har provat skrovdukar i Enens hamn med gott resultat. Läs mera nedan om skrovdukar.

Bottenfärger

Vid målning av båtbotten i det lättsaltade fjordvattnet med lågt beväxningstryck

 •  helst och om möjligt använda alternativa metoder såsom skrovduk eller silikonfärg (Hempel SilicOne) 
 • använd endast godkända bottenfärger 
 • måla så sällan som möjligt 

Vid arbete med båtbotten  

 • utföra större arbeten, såsom total nedskrapning,  enligt Transportstyrelsens riktlinjer (länk). Detta innebär marktäckning samt att tejpa en plastkjol runt skrovet. Slipning/skrapning sker därefter med kopplad dammsugare. Föreningen har lämplig dammsugare och en rulle plast till utlåning i  miljöhuset.
 • vid skrapning och slipning av mindre fläckar använda marktäckning. Använd även den gemensamma dammsugaren kopplad till din slip eller skrapa så dammet inte blåser i hamnbassängen. Det insamlade avfallet såsom dammsugarpåsar skall läggas i avsedd behållare i miljöhuset. 
 • rådfråga miljöansvarig om utförande vid blästring, miljo@enenhamn.se 

Detta händer med din bottenfärg

Cirka 50-80% av din båts bottenfärg läcker ut i löslig form i vattnet under säsong. Resten, 50-20% i partikelform kan fångas av spolplattan. Det är bra att vi fångar dessa partiklar vilka annars sedimenterar i hamnbassängen och ger besvärande höga halter koppar och zink. Vårt reningsverk släpper ut mycket lite gifter, totalt på året bara motsvarande det som en enstaka båt släpper ut vid bryggan.

Gamla förbjudna bottenfärger med TBT

Årsmötet 2021 beslutade att inte varaktigt vinterförvara en båt med det förbjudna båtbottenfärgsgiftet TBT på hamnplanen.

Föreningen har under några år arbetat med att identifiera och sanera det numer förbjudna bottenfärgsämnet TBT (Tri Butyl Tenn) från medlemmars båtskrov. Arbetet har stöttats av Länsstyrelsen i Halland genom LOVA pengar. Saneringsarbetet har välkomnats av medlemmarna och en överväldigande majoritet har sanerat sina båtar. Under våren 2021 avslutas ett större saneringsprojekt utfört av medlemmarna och styrelse. Hamnen är därmed upprensad på några kilo TBT. Det är ungefär samma mängd som ligger i hamnbassängens botten och vi har nu säkerställt att framtida muddermassor inte fördubblas i mängd. Detta är ekonomiskt viktigt då vi i dagsläget ligger strax under den gräns som gör att muddermassor behöver köras med lastbil i stället för att med pråm läggas i havet. Kostnaden för att passera denna gräns är stor, ca 10 miljoner kronor. Det genomförda projektet har därmed reducerat framtida kostnader med ca 10 miljoner.

 Beslut och förtydligande: För att inte få ner mer TBT till botten skall det inte vara möjligt att varaktigt vinterförvara och underhålla en båt med TBT på hamnplan. 

 • En båt med TBT (> 100 µg tenn/cm2) skall inom ett år från det att anmälan om införskaffande /båtbyte skett, på lämpligt och av föreningen utpekat sätt saneras.
 • Medlemmar behöver visa genom mätning eller dokumentation att båten är fri från TBT.
 • Nya inköpta båtar behöver mäta och eventuellt sanera sina bottnar. Mätning kan beställas från laboratorium till vilka man skickar skrapprov. Notera hur många cm2 som provtas och skicka resultatet till miljo@enenhamn.se.
 • Sanering av båtar står båtägaren för. Sanering anmäls till hamnen som också pekar ut metodik för blästring, skrapning eller slipning. Metoderna kan läsas hos Transportstyrelsen. Viss utrustning finns att låna från hamnen, tex dammsugare och plastkjol.
 • Båtar nyare än 2008 omfattas inte av kravet på mätning då de anses fria från TBT.

Miljökonsekvenser: Ett kilo TBT förorenar ca en miljard kilo sediment så att det påverkar musslor och snäckor. Könsbyte vanligaste effekten. Utsläpp av TBT sker nuförtiden främst vid arbete med botten då djupa, äldre färglager blottas eller avlägsnas. Ämnet förbjöds i Sverige 1989 och globalt 2008.

Skrovdukar

Ni kan slippa bottenmåla!

Hyr en skrovduk till din motorbåt för 500 kr för sommarsäsong

Fjorton dukar har testats på motorbåtar under 2021 och resultaten gällande beväxning är tydliga. Ingen beväxning sker på båtens botten. Som längst låg en båt i från mars till november utan beväxning. Akterspegeln skyddas dock ej och behöver målas eller skrubbas under nån gång under säsong. Miljövinsterna är lokala, framförallt slipper vi besvärande koppar i vår botten. Dukarna är främst lämpliga för båtar upp till 6,5 meter. Större båtar/dukar blir mycket tunga att dra upp på hösten då de har musslor på undersidan.

Vår: Man får en duk tilldelad och de ligger vid jollestället borta vid vassen. Ett nummer är präglat på en rostfri plåt i fören på duken. Hyrestagare lägger I duken och binder fast. Mer info på CleanBoats hemsida.

Höst: Hyrestagaren drar upp duken på brygga eller ramp. Tar skyffel och skyfflar bort musslor och havstulpaner. Det viktiga är att djuren tas bort så vi undviker lukt. Man behöver inte lägga lång tid på att ta bort alla delar som fäster musslor och tulpaner, räkna 15 minuter. Duken rullas på längden och läggs tillbaka med reglar och linor vid jollestället.

Vill man köpa en egen duk med bättre anpassad form finns två leverantörer CleanMarine och CleanBoat. Kostar som att måla, men mindre jobb och fri från koppar/zink:

CleanBoat har just nu 20% för Enens medlemmar, ring Peter Bjärsved 0730-336054 eller titta på Cleanboat.se

Föreningen har några skrovdukar till salu. Information hittar du här

Hyra skrovduk gör man genom att maila till platser@enenhamn.se

Weblänkar till leverantörerna CleanMarine och CleanBoat.

Ansvarig för denna websida: -Miljöansvarig