Nyckelbrickor

Medlem (andelsägare) och hyresgäst får kvittera ut nyckelbricka som går till till bommen och till klubbhuset, maximalt 2 st per andel/hyreskontrakt. Kom ihåg att nyckelbrickan är personlig och får inte lämnas ut till obehöriga. 

Har du tappat din nyckelbricka?

I så fall skall du omedelbart maila till ekonomi@enenhamn.se för att få den avregistrerad.

Behöver du en ny / ytterligare nyckelbricka?

  1. Skriv ut nyckelkvittensen
  2. Skriv under
  3. Skicka den till Skeppstedt Redovisning, Fiskhamnsgatan 4, 414 58 Göteborg alt scanna den och maila till ekonomi@enenhamn.se