Hoppa till innehåll

Nyckelbrickor

Medlem (andelsägare) och hyresgäst får köpa & kvittera ut nyckelbricka som går till till bommen och till klubbhuset, maximalt 2 st per andel/hyreskontrakt. Kom ihåg att nyckelbrickan är personlig och får inte lämnas ut till obehöriga. 

Har du tappat din nyckelbricka?

I så fall skall du omedelbart maila till support@enenhamn.se eller den gamla adressen passersystem@enenhamn.se för att få den avregistrerad.

Behöver du en ny / ytterligare nyckelbricka?

  1. Ladda ner och fyll i nyckelkvittensen
  2. Spara och maila den till support@enenhamn.se eller den gamla adressen passersystem@enenhamn.se

Ansvarig för denna websida: -IT ansvarig