Kenneth

Hamnplanen skall vara rensad från allt uppställningsmaterial senast 1 juni.

För att maximera sommarens parkeringsplatser skall hamnplanen vara rensad från ALLT uppställningsmaterial senast 1 Juni. Det material som inte tas hem kan  i mån av plats lagras på den reserverade ytan på hamnplan för detta ändamål.  Det är båtägarens eget ansvar att flytta sitt uppställningsmaterial såsom stöttor, och eventuella vaggor. Trailers får inte sommar-förvaras på … Läs mer

Maststället skall vara tomt 10 Juni

 På arbetsdagen den 11 Juni skall vi slipa rost och måla vårt mastställ. Alltså MÅSTE maststället vara helt tömt den 10 juni. mvh Styrelsen

Boka din ARBETSDAG 11 juni

Arbetsdagarna för medlemmar med udda medlemsnummer 2023 är följande lördagar: 1 April 11 juni 28 oktober Nytt för i år är att du skall anmäla i förväg vilken arbetsdag du skall deltaga på. För-registrering införs  för att kunna planera arbetsdagarna bättre. Vi har maximerat antal deltagare per arbetsdag till 40 personer. Om det skulle vara … Läs mer

Vädjan från valberedningen

Valberedningen saknar bemanning av tre roller efter årsmötet 2023. -Klubbhus ansvarig 1 person -Eventkommittén 2 personer Vi vädjar till dig som medlem att hjälpa till med detta i vår förening. Kontakta valberedningen Verksamheten med klubbhuset och eventkommittén är nu begränsad på grund av dessa vakanser, din hjälp behövs.

Bryggtrappor

Du som har en hög båt och behöver en trappa för att komma ombord, här kommer riktlinjer för vad som gäller och förslag till konstruktion av trappa. Riktlinjer Trappan får inte sticka ut längre än 40cm ut på bryggan mätt från träsargens ytterkant. Detta för att ge utrymme att köra ut med kärror på bryggan … Läs mer

Vår högtryckstvätt ber om hjälp

 Högtryckstvätten som föreningen tillhandahåller till medlemmarna lever ett hårt liv. Återigen var den trasig på grund av ovarsam hantering. Den har nu varit inne på reparation igen. Högtryckstvätten och styrelsen ber dig som använder högtryckstvätten att vara rädd om den som om den vore din egen. I höstas hade någon knäckt högtrycksslangen så den fick … Läs mer