Kenneth

Viktigt om avmastning & maststället

En viktig påminnelse: eftersom Rixöbryggan kommer att  lägga upp material på hamnplan och blockera maststället är det viktigt för ALLA andelsägare som har för avsikt att lägga sin mast i maststället i höst att göra detta innan Rixöbryggan börjar ställa upp material på hamnplan. Master som skall förvaras i maststället skall vara på plats i … Läs mer

Ökade elkostnader

På grund av ökade elkostnader i samhället så kommer ett antal åtgärder att vidtagas för att sänka föreningens elkostnader. Information kommer inom kort.

Bryggprojektet har startat

Nu har arbetet med att byta bryggor påbörjats. El och vatten demonteras på brygga F och yttre delen av D bryggan.

Nyhetsbrev #4 Bryggprojektet.

Nu hittar du nyhetsbrev #4 för bryggprojektet i medlemsportalen under dokument. Nyhetsbrevet innehåller VIKTIG INFORMATION för hösten med de olika datum som gäller för upptagning och även avmastning. Vi uppmanar alla medlemmar att snarast logga in på medlemsportalen och läsa informationen och planera höstens arbete med upptagning & avmastning. Notera att denna information även berör … Läs mer

Toalettpump I drift igen

  Nu är toalett-tömnings pumpen igång igen. Det finns en ny användarinstruktion på pumpen. Snälla följ den, PLEASE 🙂 För att få en väl fungerande tömning av våra båtars toaletter i hamnen gör vi nu ett rejält omtag när det gäller driftsäkerheten med helt ny rördragning, ny anslutning till kommunens avloppsnät och renovering av själva … Läs mer