Hoppa till innehåll

Nu är det dags att boka gemensam upptagning 2023

Arbetet med att planera upptagning av båtar är nu påbörjat för hösten 2023. Detta sker som tidigare år. Erbjudande och datum skickas ut via e-post till de medlemmar som tidigare anmält gemensam upptagning till ansvarig för Upptagning och sjösättning, Lars Dahlin. 

Läs vidare på hemsidan om upptagning, mastkran och information om maststället 

Information om upptagning.

Information om mastkranen

Information om maststället