Hoppa till innehåll

Hamnplanen skall vara rensad från allt uppställningsmaterial senast 1 juni.

För att maximera sommarens parkeringsplatser skall hamnplanen vara rensad från ALLT uppställningsmaterial senast 1 Juni. Det material som inte tas hem kan  i mån av plats lagras på den reserverade ytan på hamnplan för detta ändamål.  Det är båtägarens eget ansvar att flytta sitt uppställningsmaterial såsom stöttor, och eventuella vaggor. Trailers får inte sommar-förvaras på hamnplan 

Styrelsen 15 Maj 2023