Hoppa till innehåll

F bryggan -Ny platsfördelning

Information om ändrade platser på nya F-bryggan

Plats-kommittén har gjort en översyn av platserna på F bryggan i samband med bryggbytet. Den nya platsfördelningen gick ut i samband med distributionen av fakturorna för sommarplatserna 2023. Enligt beslut på årsmötet 2022 fakturerades sommarplatserna för 2023 tidigare än vanligt för att förbättra föreningens likvitidet i samband med slutbetalningen till Rixöbryggan. I samband med bytet av F bryggan så har ett antal förbättringar genomförts avseende layouten av båtplatserna:

  • Tidigare hade F bryggan en mängd olika storlekar på platserna vilket ledde till att många platser var både för trånga eller för breda för den aktuella båten. Nu har bryggan designats med några olika standardiserade bredder på samtliga platser, detta har gjorts efter en översyn av båttyper och de faktiska bredder och längder på de båtar som ligger på F bryggan.
  • Baserat på bomlängd och platsbredd har sedan båtarna placerats för att ge bra utrymme på platsen och bra manöverutrymme vid in och utfart till båtplatsen. Detta gör att de flesta båtarna har fått en ny plats anpassad för båtens storlek.
  • Vid matchning av båt och båtplats har platskommittén använt sig av Rixöbryggans rekommendationer för utrymme mellan bommarna samt längd av båt  relaterat till bommens längd.
  • Tidigare hade vi en blandning av 8 och 10 metersbommar mellan östra och västra sidan av bryggan. Nu är det bara 8 metersbommar på västra sidan och 10 metersbommar på östra sidan.
  • För att ge bättre manöverutrymme på östra sidan av F bryggan där det är snävare i nord och syd ändarna då G piren svänger in mot F bryggan har vi monterat några kortare bommar i ändarna och de största båtarna har placerats mot mitten av bryggan.
  • För att ge bättre manöverutrymme på västra sidan av F bryggan och östra sidan av E bryggan har F bryggans position i norra änden har flyttats ca 2 meter österut.

Förändringen av platserna på F bryggan ger en plats bättre anpassad för respektive båt och en större flexibilitet för möjligheten att tillfredsställa medlemmarnas önskemål vid byte till större båt framgent.

Vi vill be samtliga medlemmar på F bryggan testa den nya båtplatsen under säsongen 2023. Om det är så att det behövs ett byte av plats så fungerar rutinen för att begära ny plats som vanligt inför säsong 2024. Här är det viktigt att vi som medlemmar hjälps åt och är öppna för byten av plats om det är ett behov.

Med vänliga hälsningar

Platskommittén

Januari 2023