Arbetsdag våren 2021

Vårens arbetsdag har av styrelsen ställts in på grund av rådande omständigheter gällande COVID-19