Hoppa till innehåll

Arbetsdagar för medlemmar 2022 / 2023

Nu har styrelsen summerat arbetsdagarna för 2022 och börjat planeringen för 2023.

2022.

Ett stort tack till alla medlemmar som deltog och gjorde ett mycket bra arbete i vår fina hamn. De medlemmar med jämna medlemsnummer som missade sin arbetsdag 2022 blir fakturerade den av årsmötet beslutade kostnaden. Information om arbetsdagarna för 2022 ligger kvar på hemsidan under januari för att sedan uppdateras till 2023.

Notera att registreringen av genomfört arbetspass för året sker genom avstämning av inlämnade  närvarotalonger som sänds ut ihop med kallelsen till årsmötet. Talongen skall fyllas i av medlemmen och lämnas in vid arbetspassets slut. Finns ingen ifylld närvarotalong vid genomgången av årets arbetspass så sänds faktura ut för uteblivet arbetspass.

2023

Vi planerar att medlemmarna skall kunna boka sin arbetsdag i medlemsportalen för 2023. Information kommer i början av 2023. Datum för arbetsdagarna 2023 bestäms i början av 2023. Medlemmar med udda medlemsnummer skall genomföra sitt arbetspass någon av de dagar som blir aktuella 2023.