Hoppa till innehåll

Beslut för att spara elkostnader

För att möta kostnadsutvecklingen kopplat till de ökade elpriserna har styrelsen beslutat följande åtgärder:

  • Sänkning av inomhustemperaturen i klubbhuset till 14 grader. (Höjs tillfälligt med värmepumpen när lokalen är uthyrd)
  • Begränsa bastubadandet till tisdagar enbart. Tillgängligt för tisdagsgruppen och för medlemmar timmarna efter tisdagsgruppen när bastun redan är varm. Övriga tider är bastun stängd.
  • Släckning av en del belysning. Hamnplanenens belysning minskas och bryggorna släcks helt under vintersäsongen.
  • Våra regler för inkoppling av el till båtar både i sjön och på hamnplan gäller som tidigare. Dock vill vi vädja till medlemmarna att följa gällande regler
  • Vi har även börjat undersöka möjligheten till installation av solpaneler vilket i så fall kan ge oss längre elkostnader på lång sikt.