Gästplatser

Vi har inga gästplatser i vår hamn då alla platser används till våra medlemmars båtar.