Hoppa till innehåll

Intresseanmälan köpa / sälja andel

Med anledning av det stora intresset av att få tillgång till en båtplats i Enens hamn vill styrelsen informera blivande medlemmar:

  • Medlemskap i EBEF innebär en andel i föreningen samt rätt att disponera en båtplats.
  • Styrelsen anvisar en lämplig plats för önskad båtstorlek.
  • Man köper alltså en andel efter styrelsens samtycke, inte en specifik båtplats, enlighet stadgarna § 4 och § 5

Se även sidan Medlemskap – andelar, våra stadgar och våra regelverk så att du är informerad om gällande regler innan köpet.

[AWPCPCLASSIFIEDSUI]