Hoppa till innehåll

Om olyckan är framme

Om det läcker ut olja:

  • Det finns uppsugande material (absol) i ett kärl precis utanför sopstationen och i kallförrådet – använd det om spillet är på land
  • Om du har ett mindre (pyttelitet) utsläpp (skvätt) av bensin/olja i vattnet kan du använda diskmedel, t.ex. Yes.
  • Vid större utsläpp på land eller i vattnet ska styrelsen och länsstyrelsen larmas för då måste en större sanering utföras (vi ligger i ett Natura 2000-område!). Eventuellt kan det behöva läggas ut länsar.

I vaktkuren finns en ryggsäck med brandsläckare, värmefilt m.m. för akuta händelser.

OBS: Sedan 2014 är även att det utanför vaktkuren finns en hjärtstartare uppsatt på väggen

På alla bryggor finns brandsläckare.

FÖR ALLT ARBETE I HAMNEN ÄR DET VIKTIGT ATT MAN SOM INDIVID OCH MEDLEM HAR EN EGEN PERSON- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING