Hoppa till innehåll

Säkerhetskommitén & Bryggchefer

Säkerhetskommittén består av säkerhetschefen och bryggcheferna. Säkerhetskommitténs ansvar är att se till att hamnen och dess utrustning är säker och underhålls på vederbörligt sätt.

Säkerhetschefen ansvarar för och leder arbetsdagarna.

Bryggcheferna ansvarar för att regelbundet inspektera sin respektive brygga med avseende på fel och brister i material och utrustning, och även vad gäller enskilda båtars förtöjning och säkerhet samt rapporterar till platskommittén om någon båt är olämplig för sin plats.

Alla medlemmar ska medverka till att hålla bryggor och all övrig utrustning och material i hamnen i gott skick. Det som inte kan repareras av medlemmen själv på plats ska, rapporteras till bryggchefen som beslutar om vidare åtgärd.

Bryggchefer 2019

Jarl Persson 0706-96 62 66 Brygga A
Per-Johan Carlsson 0703-56 18 45 Brygga B
Jan Fredriksson 0706-84 00 25 Brygga C
Gerhard Svensson 0705-48 10 12 Brygga D
Stig Karlsson 0708-58 11 88 Brygga E
Mats Olsson 0706-97 74 27 Brygga F
Christer Hansson 0706-82 94 60 Brygga G

E-post till bryggcheferna: bryggchefer@enenhamn.se