Hoppa till innehåll

Schema för upptagning i medlemsportalen

Aktuellt upptagningsschema finns att se på anslagstavlan och i medlemsportalen. Tiderna är preliminära men uppdateras efter hand om ändring behöver göras. Viktigt är att du ska vara på plats ca: 1 1/2 h innan den tiden du fått.