Camilla Sjögren

Föreläsning El i småbåtar

Anmäl ditt deltagande via länken, senast den 13 februari: https://forms.gle/bEhUcNXcGomxovZG9 Kostnaden på 140 kr swishar du på plats.

Ordförande har ordet

  Till andelsägarna i Enens Båtägares Ekonomiska Förening Kära medlemmar! Ett drygt halvår har nu gått sedan jag tillträdde som ordförande i vår förening. Styrelsen har sedan dess hunnit träffas 5 gånger. Mellan våra möten har det dessutom varit fullt av aktiviteter för att säkra ett bra underhåll och drift av hamnen. Här är det … Läs mer

Skrapa bottenfärg

Nu är det upptagning och vi vill göra en del arbeten på hösten innan vintervilan. En reminder för skrapning av bottenfärg kommer här. Tänk på att marktäcka och att koppla skrapan på dammsugaren, som finns i farligt avfallsrum. Gel skrapas över marktäckningen som sedan slängs när arbetet är färdigt. För mer information läs på vår … Läs mer

Biltrafik undanbedes upptagningsdagarna

Av säkerhetsskäl och för att underlätta kranbilens arbete är hamnplanen avstängd för de som inte har bokat upptagningsdagarna – 18/9, 24/9, 1/10, 8/10. Det betyder då att ingen upptagning i egen regi kan ske under tiden. Vi är tacksamma om du ställer din bil på gräsplätten i backen (Stora Enens väg) om möjlighet finns. Annars … Läs mer

Schema för upptagning i medlemsportalen

Aktuellt upptagningsschema finns att se på anslagstavlan och i medlemsportalen. Tiderna är preliminära men uppdateras efter hand om ändring behöver göras. Viktigt är att du ska vara på plats ca: 1 1/2 h innan den tiden du fått.      .