Hamnen experimentplats under perioden 21 Oktober tom 21 November

Delar av hamnen, främst spolplattan, kommer vara experimentplats under perioden 21 Oktober tom 21 November. RISE AB håller i arbetet och är tacksamma för medlemmarnas förståelse och tillika stora intresse. Se tidigare utskick för mer information eller kontakta Anders Loren, miljöansvarig, om ni har frågor.

Dieselläckage från båt på utsidan av Brygga D

Någon av de dieseldrivna båtarna på utsidan brygga D lägger ut bränsle i hamnen. Sannolikt från kölsvinet i kombination med länspump. Se över ditt bränslesystem och hämta om ni behöver en kölsvinskorv inne, brevid vaktkuren. Den och utlagd oljelänska bjuder övriga andelsägare på. Lycka till med felsökningen.
 
Anders Loren -miljöansvarig.

Hälsningar Anders Lorén
 

Officiell invigning av vår nya bastu

Hej alla bastuälskare eller blivande

 

Föreningen inbjuder dig till en mer officiell invigning av vår nya bastu.

Detta kommer att ske fredagen den 11 oktober 2019, kl. 19.00

 

Vill någon basta innan invigningen, så får det ske fram till 18.00.

Föreningen bjuder på ”bastupytt” med tillbehör

 

Önskas starka drycker, säljs dessa i baren. 

För att veta hur mycket som skall inhandlas,

så görs anmälan om antal personer, som kommer till:

lars-olof.lindqvist@hotmail.com

 

VÄLKOMNA

Festarrangörer

Christina och Lasse

Enenhamn – experimentplats under senhösten

Enenhamn kommer vara experimentplats för ett nationellt projekt som skall bestämma spridning av bottenfärg till miljön när färg tas bort från båtskrov. Exempel på metoder är sandblästring, kolsyreblästring, slipning, högtryck, gelé, laser mm. Beställare är Transportstyrelsen och Havs och Vattenmyndigheten, utförare är RISE AB som har hyrt delar av hamnen och håller i jobbet.  Start för experimenten är efter det att hamnens gemensamma upptagningar är klara, dvs den 21 Oktober. Arbetet beräknas ta fyra veckor och avslutas därmed ca 21 Nov.  Under denna tid kommer ett tält stå på spolplattan. Detta gör att lyft inte kan göras där. Om möjligt så får lyft göras i angränsande hamnar, merkostnader står RISE för. Rampen kommer vara öppen, men manöverutrymmet kommer vara begränsat, man behöver vara duktig på att backa med släp. Vill man ta upp på andra ställen som en konsekvens tar RISE merkostnaderna. 

Några båtägare i hamnen har tillfrågats om deras båt kan vara experimentbåt. Frågan har gått till de båtar i hamnen med mest giftiga färger med tenn och bly, detta gör att hamnen samtidigt renas.

 

Kontakt för frågor etc. Anders Lorén, RISE AB 0727-10 53 05 anders.loren@ri.se 

(Anders är även miljöansvarig Enenhamn)

Ansökan om hyresplatser för 2020

Nu så går det att ansöka om hyresplatser för sommaren 2020. 

 

Ansökan hyrplats