Hoppa till innehåll

Styrelse 2012

i Enens Båtägares Ekonomiska Förening 2012

Styrelse

Henrik Jansson Ordförande 0300-60736 Övergripande ansvar
Anders Nilsson Sekreterare 0300-60115 Sekreterare, administration
Lena Danielsson Kassör 0300-64205, 070-741 0509 Ekonomi, medlemsregister, andelar, information
Stefan Turesson Ledamot 0707-44 43 05 Platsansvarig, ordf. platskommittén
Kjell Persson Ledamot 0300-62881 Säkerhetsansvarig, medlem platskommittén
Johan Assarson Ledamot 0705-563352, 63353 Hamnplan, sjösättning och upptagning
Peter Nauwerck Suppleant, vice ordf. 0705-68 57 73 Reserv platsansvar, platskommittén
Christer Wiktorsson Suppleant 0702-294224 Reserv säkerhetsansvar
Rolf Bengtsson Suppleant 0706-932552, 12437 Reserv hamnplan, nyckelbrickor
Lars-Olof Lindqvist Suppleant 0708-29 03 93 Hamngården, uthyrning festlokalen
Håkan Lind Suppleant 0705-59 05 60  Vaktchef

 

E-postadresser:
Föreningen info@enenhamn.se  Bryggchefer, säkerhet  sakerhet@enenhamn.se
Styrelsen styrelsen@enenhamn.se  Vaktchef  vaktchef@enenhamn.se
Medlemsfrågor, ekonomi medlemmar@enenhamn.se  Hamnplan, sjösättning  hamnplan@enenham.se
Platskommittén platser@enenhamn.se  Klubblokalansvarig  klubblokal@enenhamn.se

Eventkommittén

Jan Caiman 63118 Räkfrossa, Kräftskiva
Max Petersfeldt 0706-640730 Övergripande, Arbetsdagar

E-post: festkommitte@enenhamn.se

Revisorer

Björn Olsmats Auktoriserad revisor 0708-744115
Michael Petersfeldt Revisor 0300-61379
Svante Persson Suppleant 031-875810
Jan Johansson Suppleant 0705-555450