Hoppa till innehåll

Platsstorlek, bredder m.m.

Platsstorlek:

Lämpligt utrymme mellan bommarna ska vara minst båtens bredd x1,1 och bör inte vara mer än båtens bredd x1,2.

På grund av säkerheten och av utrymmesbrist kan vi inte bereda plats i hamnen åt båtar som överskrider något av följande mått:

  • Längd (LÖA + peke + badplattform, utombordare mm) max 13,0 meter
  • Bredd max 4,20 meter
  • Deplacement max 11,0 ton

Utstick bakom bommarna

Riktlinjer utfärdade av styrelsen den 3 februari 2009.

 

Brygga A:

4 m bommar: 1 m

6 m bommar: 1 m

 

Brygga B, udda platser:

4 m bommar: 1,5 m

6 m bommar:  1 m

 

Brygga B, jämna platser:

4 m bommar: 1,5 m

6 m bommar: 2 m

Brygga C, udda platser:

8 m bommar: 1,5 m

 

Brygga C, jämna platser

8 m bommar: 1,5 m t.o.m. C36

8 m bommar: 2 m fr.o.m. C38

 

Brygga D, udda platser

D01 – D07 (pga mastkranen): 0 m

D09: 1,5 m

Fr o m D11: 3 m

 

Brygga D, jämna platser

6 mbommar: 1 m

Brygga E, udda platser:

6 m bommar: 1 m

8 m bommar: 1 m

Brygga E, jämna platser:

6 m bommar: 1,5 m

8 m bommar: 1,5 m

 

Brygga F, udda platser:

8 m bommar: 2 m

Brygga F, jämna platser:

8 m bommar: 2 m

10 m bommar: 2,5 m

Som utstick räknas allt på båten som är monterat, placerat eller förtöjt vid båten, såsom peke/badplattform, utombordsmotor, dinge m.m.

Dessa mått är avpassade för att ge tillräckligt manöverutrymme åt alla båtägare i hamnen. Värdena är bestämda på sådant sätt att längre utstickande båtar ska ligga på samma sida för att undvika ”serpentiner”. Dessutom har hänsyn tagits till belastningen på bommarna.

Utöver dessa generella värden kan styrelsen göra undantag då speciella förhållanden råder.

Exempel på det kan vara båtens beskaffenhet eller platsens läge.

Med detta hoppas vi öka tydligheten i och minska osäkerheten om vad som fungerar och inte.