Hoppa till innehåll

Verkstaden

Ordningsregler för verkstad & garage

 • Verkstaden är endast till för medlemmar / andelsägare i EBEF.
 • Inbokning av lokalen görs till klubbhusansvarig då tiden för disponering av lokalen skall anges samt typ av arbete. Bokningslista anslås på anslagstavlan vid entrén till klubblokalen.
 • Städning utförs av inbokad medlem efter avslutat arbete. Anmälan om syn av lokalen görs till klubbhus ansvarig.
 • Mindre reparationen av båt eller motor kan utföras i lokalen.
 • Inga arbeten som genererar miljöfarligt avfall eller skapar ohälsa kan utföras i lokalen.
 • Glasfiberarbeten är ej tillåtna i lokalen. Har dylika arbeten gjorts utomhus får inte exempelvis båten tas in i lokalen förrän doft och lukt ordentligt klingat av.
 • Lokalen har numera ett enkelt fläktsystem som skall användas vid arbeten i lokalen.
 • Vid vädring skall ej garageporten öppnas för ev. evakuering då detta skapar ett övertryck och lukter går in i andra utrymmen. (använd fläktsystemet)
 • Rökning är ej tillåten i lokalen.
 • Vinkelsliparbeten är ej tillåtet.
 • Tillgänglig tid är vardagar mellan 07:00 – 22:00.

Styrelsen 2016 (uppdaterade 2022 klubbhusansvarig)

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Hamngården